Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyonu Projesi