Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cazim BULUT