Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi