İzmir Veteriner Hekimleri Odası Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu