Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül