Kırsal kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan ŞEN