Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı Başkanı Safa Gür