Yozgat Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu