Veteriner Hekimler Olmadan Yarınlar Nasıl Olurdu? (Video)

Veteriner Hekim deyince aklımıza, hayvanlarımızı yani can dostlarımızı emanet ettiğimiz, onları tedavi eden hekimler gelir. Fakat bu sadece mesleğimizin küçücük bir bölümüdür. Veteriner Hekimler sadece hayvan sağılığı için değil, toplum sağlığı içinde birçok çalışma ve araştırma içinde de bulunur, yeni buluşlara imza atarlar. Ülkemiz tarihinde isimleri, buluşları çok iyi bilinen, fakat mesleklerinin Veteriner Hekim olduğu bilinmeyen çok değerli meslek büyüklerimiz vardır. İstiklal Marşı Şairimiz Veteriner Hekim Mehmet Akif ERSOY geliyor aklımıza. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz.
Bir diğer meslek büyüğümüz ise Veteriner Hekim Adil Mustafa ŞEHZADEBAŞI’dır. Şehzadebaşı dünya üzerinde izole edilen ilk virüs olan Sığır Vebası virüsünü izole ederek insanlığa çok büyük bir hizmette bulunmuştur. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Dünya tarihinde ve ülkemiz tarihinde çok önemli yeri olan bir başka meslek büyüğümüz ise Ordinaryüs Prof. Dr. Süreyya Tahsin AYGÜN’dür. Aygün, Sığır Vebası üzerine yaptığı çalışmalar ve geliştirdiği aşı sayesinde büyükbaş hayvanların ölümüne sebep olan salgının kökünü ülkemiz ve dünya tarihinden silmiştir. Sadece bununla yetinmemiş, birçok aşı geliştirmiş ve kök hücre tedavisini uygulayan ilk kişi olmuştur. Canlı hayvanlar üzerinde yapılan testleri, hücre kültürü üzerinde çalışarak, dünyada hayvanlar üzerinde yapılan deneyleri %90 oranında azalmasını sağlamıştır. Bu sayede hayvan refahına ve dünya bilimine çok büyük katkıları olmuştur. 1950’li yıllarda dünyanın mucize ilaç olarak tanımladığı, kadınlarda gebelik, kusma ve bulantıyı önleyen “Thalidomide” etken maddesi üzerine araştırmalar yapmış; araştırma sonuçlarına dayanarak ilacın ülkemize girişinin yasaklanmasını sağlamıştır. İlacın etkileri 10 yıl içerisinde ortaya çıkmaya başlamış, kullanan kadınların bebeklerinde uzuvlarında eksiklikler ve anomaliler meydana gelmiştir. Bu olay Thalidomide Faciası olarak dünya tarihinde yerini almıştır. O tarihlerde ülkemizde doğacak onbinlerce çocuğun hayatını Ordinaryüs Prof. Dr. Süreyya Tahsin AYGÜN hocamızın çalışmaları kurtarmıştır. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Günümüze gelecek olursak, Covid-19 Pandemisinde, Veteriner Hekimlerin sağlayabileceği katkılar kamuoyu tarafından göz ardı ediliyordu. Fakat ilk günden beri Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, İl/Bölge Meslek Odalarımız, Üniversitelerde görev alan akademisyenlerimiz, Resmi ve Serbest Veteriner Hekimlerimiz; Pandemi sürecinde Veteriner Hekimlerin kurtarıcı olacağını biliyorlardı. Çünkü Veteriner Hekimler yıllardır birçok zoonoz salgınla başarılı bir şekilde mücadele ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Covid-19 Pandemisinde de toplumumuzu kurtaracak yerli ve milli aşı için gece gündüz çalışıyorlar.
Şu anda milli aşı olarak üretimi planlanan aşı çalışmalarını; Veteriner Hekim Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ, Prof. Dr. Aykut ÖZKUL, Prof. Dr. Osman ERGANİŞ ve Prof. Dr. MUSTAFA HASÖKSÜZ hocalarımız ile onların ekiplerinde bulunan çok kıymetli akademisyen Veteriner Hekim hocalarımız yürütüyorlar. Hepsini saygıyla selamlıyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz. Bugün Covid-19, yarın başka bir virüsün pandemiye dönüşmeyeceğini nasıl bilebiliriz? Bunun için yıllardır tekrar ettiğimiz gibi Veteriner Hekimlerinde içinde bulunduğu ve dünyanın birçok ülkesinde uygulandığı gibi Tek Sağlık konseptine biran önce geçilmelidir. Bizler daima brucella, şarbon, tüberküloz, kuduz gibi onlarca zoonozun pandemiye dönüşmemesi için çalışıyoruz.
Soframıza ulaşan; balından peynirine, etinden balığına kadar tüm hayvansal kökenli gıdalar bizlerin kontrolünden geçerek sizlere ulaşıyor. Ülkemizdeki hayvancılık faaliyetlerinin aksamaması, hayvancılık ekonomisinin sürdürülebilir kılınması, sağlıklı ve yeterli hayvansal gıda üretiminin sağlanması ve toplum sağlığının korunması için durmadan çalışan Veteriner Hekimlerin, ne kadar önemli görevleri olduğu aşikârdır.
Bunun için acil olarak yeterli sayıda Veteriner Hekimin kamuya ataması yapılmalı ve tek sağlık yasası meclisten geçirilmelidir.
Oysa bunca emeğe karşılık özlük haklarından tutunda, yıpranma payına kadar birçok hak Veteriner Hekimlerin ellerinden alındı. Onca söyleme rağmen sağlıkta şiddet yasasına alınmayıp, sağlık sınıfına dâhil bile edilmeyen Veteriner Hekimler, bugün ülkemizin pandemiden çıkışının tek anahtarıdır. Bizler Giresun Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak ülkesi için durmadan çalışan tüm meslektaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.

Atıflar:
1-Free Videos by Anna Shvets from Pexels
2-Video by Artem Podrez from Pexels
3-Video by Edward Jenner form Pexels
4-Video by Garreth Brown from Pexels
5-Video by Gustavo Fring from Pexels
6-Video by kilian Figueras from Pixabay
7-Video by Edward Jenner from Pexels
8-Video by Pressmaster from Pexels
9-Video by Tima Miroshnichenko from Pexels

Leave a Reply