Bruselloz ve Kontrol Yöntemleri

Çorum Veteriner Hekimleri Odası ve Jourvet işbirliği ile düzenlenen “Zoonozlar ve Veteriner Halk Sağlığı” konulu programımızın konuğu; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay GENÇ ile “Bruselloz ve Kontrol Yöntemleri” hakkında konuştuk. İyi seyirler.

BRUSELLOZ İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/04/20090403-6.htm

SIĞIR BOVİNE TÜBERKÜLOZU YÖNETMELİĞİ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/04/20090402-2.htm

ÇİĞ SÜTÜN ARZINA DAİR TEBLİĞ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170427-2.htm

HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER

https://www.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Genelgeler/gkgm/AriIsletmeOnayliCiftlik.pdf

Bir cevap yazın