Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin Uyum Programı Etkinliği

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali EROĞLU 22 Eylül Çarşamba Günü A.Ü. Veteriner Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen Uyum Programı etkinliğine katılmışlardır.

Sayın Konsey Başkanımız burada yaptığı konuşmada şu hususlara dikkat çekmiştir.

* Veteriner Fakültesini tercih önemlidir.

* Bu tercih tüm hayatı etkileyeceği için  çok önemlidir.

* Uyum Programlarının amacı, öğrencilerin akademik başarısını artırmak ve kişisel uyumuna yardımcı olmaktır.

* A.Ü. Veteriner Fakültesi mesleğimiz için son derece önemli ve stratejik bir Fakültedir.

* TVHB 6343  sayılı kanuna göre kurulmuştur.

* Bu Kanunun 14. Maddesi

Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün veteriner hekimlerin  katıldığı TVHB veteriner hekimler arasında mesleki  ve dayanışmayı korumak, veteriner hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek  mensuplarının Hak ve yararlarını korumak amacı ile kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

Ülkemizde kendisine bağlı 12 Bölge ve 44 İl olmak üzere 56 Veteriner Hekimleri Odası mevcuttur.

* TVHB, içerisinde veteriner hekimlik  geçen her konunun muhatabıdır

* TVHB; Veteriner Hekimlik Mesleğinin çağdaş  normlara göre yapılmasını, insan, hayvan ve çevre sağlığının korunmasını ve gıda güvenliğinin sağlanmasını istiyor.

*TVHB; ülkemiz ve mesleğimizin geleceği için stratejik planlamaların yapılarak uygulamaya konulmasını zaruri görüyor.

* TVHB siz mesleğimizin adaylarının son derece donanımlı, becerileri yüksek, etik ve

Deontolojik değerlere  bağlı, liderlik vasfı olan hekimler  olmasını önemli buluyor.

* TVHB, hayvancılıkta kendi kendine yeten ileri bir ülke konumuna  gelebilmek için ileri  veteriner hekimlik uygulamalarını her zeminde  vurguluyor.

* Meslek Örgütlerimizi tanıyalım. İletişim içerisinde  olalım.

* Unutmayalım TVHB’NİN  varlığı sizler içindir, sizlerle devam edecektir.

* Veteriner Hekimler dün olduğu gibi bugün de

Mesleğe  olan inançları

Azim ve disiplinden ödün vermeyen yapıları

Mesleki adanmışlık ile yürüttükleri çalışmaları

Her hayvanın yaşamına olan saygıları  ile Türk Veteriner Hekimleri zaman ve mekan fark etmeksizin görevlerini sürdürmenin haklı gururunu yaşıyor.

Yaşamın her noktasını etkileyen  konularda vazgeçilmez özelliği olan veteriner hekimlik tercihiniz için sizleri kutluyorum.

Organizasyon için Sayın Dekanımıza ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

Daha güzel yarınlarda buluşmak üzere…

Ali EROĞLU
TVHB Merkez Konseyi Başkanı

Kaynak

Leave a Reply