Veteriner Hekimliğe Dair Birkaç Cümle

               Geçmişi insanlık tarihine uzanan bir yol tababet. İnsanoğlu Dünyada var olduğu günden bugüne tıp bilimiyle ilgilenmiştir. Yaralanmalar ve hastalıklar ile mücadele yöntemlerini araştırmıştır. Bu süreçte hayvanlar beslenme, nakliye ve ulaşım aracı olarak kullanılmıştır. Hayvan hastalıklarının tedavi yöntemlerini ve bu hastalıkların önleme yollarını araştırmaya çalışmışlardır. Veteriner tıp alanında bilinen en eski kayıtlar Kahun’un mısır papiruslarında (M.Ö.1900) ve eski Hindistan’da bulunmuştur. Bugünkü Veteriner Hekimlik uygulamalarının geçmişi 18.yüzyıla dayanmaktadır.

               Veteriner hekim, hayvan hastalıklarının tedavisi, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesinin yanı sıra zoonoz karakterli hayvan hastalıkları ile mücadele ederek insan sağlığının korunmasını sağlamaktadır. Ayrıca hayvansal kökenli gıdaların kontrolü gibi temel ama çok kapsamlı görevler üstlenmektedir. Günümüzde hayvan sağlığının korunması tek sağlık konsepti ile birlikte ele alınmaktadır. İnsan sağlığının korunması ancak zoonoz karakterli hayvan hastalıklarının kontrolü ile olacağı aşikârdır. Günümüzde sıkça karşılaştığımız Kuş gribi, Kuduz, Brucella…vb. zoonoz hastalıklar sıklıkla gündemimizi meşgul etmektedir. Özellikle Covid-19 pandemisinden sonraki süreçte birçok ülke Veteriner Hekimlik teşkilatını ve bilimsel araştırma yapma kapasitesine artırmaya çalışmaktadır. Bunun sebebi hastalık etkeni olan virüsün yarasalardan insanlara bulaştığının açıklanmasıydı.

               Ülkemizde 1842 yılında Mektebi Baytariye ile Veteriner hekimlik eğitimi başlamıştır. Bu süreçte Milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY, Ord. Prof. Dr. Tuğgeneral Süreyya Tahsin AYGÜN, nam-ı değer tarhana Osman(Doç. Dr. Osman Nuri KOÇTÜRK) gibi değerler yetişmiştir.

               Veteriner Hekimler Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında 81 ilimizde bulunan 911 ilçede dağ, bayır, kar, kış demeden hizmet vermekte. Gerek kamuda ve serbest çalışan veteriner hekimler ülkemiz hayvan ve insan sağlığını korumak için büyük mücadele vermektedirler. Bu anlamda Veteriner Hekimler tüm insanlara koruyucu ve önleyici hekimlik anlamında hizmet vermektedir. Bu hizmeti birebir vatandaşın ayağına giderek yaptığı için sahada en aktif çalışan meslek grubudur.

Veteriner hekimlik mesleği icrası zor bir meslek grubudur. Kimi zaman 5kg bir kuzu hastanız olur, kimi zaman 1 tonun üstünde bir boğa, bazen uysal bir kedi bazen kızgın bir köpek olur hastanız. Kimi zaman tekme yersiniz, kimi zaman ısırılır. Ama şiddete uğradık demezsiniz çünkü onlar bize Allah’ın emaneti dilsiz kullarıdır. Kimi zaman zoonoz hastalıklardan kaybederiz Veteriner Hekimlerimizi kimi zaman gece saat 3’te doğuma yetişmeye çalışırken trafik kazalarında. Çok gündeme gelmez bu olaylar çünkü dünya dönüyordur ve bekleyen birçok hasta ve yapılması gereken çok fazla iş vardır. Velhasıl yorucu ve zor bir meslektir bizimki. Sürekli aldığınızın birkaç mislini verirsiniz. Ancak şunu da söylemek lazım tedavi ettiğiniz hastanın iyileşip ayağa kalktığını görmenin mutluluğunun karşılığını ölçecek hiçbir değer birimi yoktur. Bir daha doğsam yine Veteriner Hekim olmak isterdim.

Mehmet Hüseyinoğlu Blog Yazıları

Mehmet HÜSEYİNOĞLU
Veteriner Hekim
Diyarbakır Tarım ve Orman
İl Müdür Yardımcısı