Covıd-19 Salgını Tek Sağlık Perspektifinden Ele Alınacak

Türk Toraks Derneği’nin  17-21 Kasım 2021 Tarihler Arasında Düzenlenecek  24. Yıllık Ulusal Kongresi’nde  “Covıd-19 Salgını Tek Sağlık Perspektifinden Ele Alınacak”

Türk Toraks Derneğinin 17-21 Kasım 2021 Tarihlerinde Belek/ANTALYA’da düzenlenecek olan 24.Yıllık Ulusal Kongresinde 19 Kasım 2021 günü düzenlenecek  Hibrit Kongre’de ,Salon-3’de saat 08:30 – 10:00 arası, “ÇEVRE SORUNLARI VE AKCİĞER SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU” tarafından hazırlanan “COVID-19 SALGININI TEK SAĞLIK PERSPEKTİFİNDEN DÜŞÜNMEK” başlıklı online panelde tartışılacak. Oturum  Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan BAYRAM ve İzmir Veteriner Hekimleri Odası Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu Sekreteri  Adnan SERPEN tarafından yönetilecektir.  Panelde konuşmacılar tarafından; Tek Sağlık Nedir?, Ekoloji, Ekosistem ve Sağlık, X Hastalığı ve Tek Sağlık ile İklim Krizi, Biyoçeşitlilik ve Covid-19 konu başlıkları ile COVID-19 ve TEK SAĞLIK ele alınacaktır.

Bilimsel programa https://kongre2021.toraks.org.tr/tr/bilimsel-program.html  linkinden ulaşılabilir.