Prof. Dr. Murat ARSLAN’dan Adaylık Açıklaması

Değerli meslektaşlarımız,

Mesleğimizin geleceğini belirleyecek olan TVHB Büyük Kongresi’ne gidiyoruz. Kongreyle mesleğimizin sesi olacak ve sizlerle beraber geleceğe taşıyacak yöneticileri seçeceğiz. Bu önemli sürece giderken;

·         Bağımsız veteriner hekim teşkilatının yok edilerek kamuda işlevsizleştirildiği,
·         Fiili hizmet zammı ve özlük haklarının yok sayıldığı,
·         Başta e-reçete, İTS, ATS sistemi olmak üzere bürokratik yükün çekilmez hale getirildiği,
·         Kaçak ilaç satışıyla ekonomisinin daraltıldığı,
·         Meslektaşlarımızın belediyelerde yöneticilerle sözde hayvan severler arasına sıkıştırıldığı,
·         Özet olarak, tümden yok sayıldığımız bir süreçte,

Tecrübemiz ve mücadele azmimizle Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yönetimi’ne adayız.

Unutmayınız, güçlü bir meslek örgütü ile hiçbir sorun çözümsüz değildir.

·         Yol haritası belli,
·         Sahadan gelen çözüm önerilerini dikkate alan, katılımcı,
·         Liyakatle oluşturulmuş, donanımlı,
·         Yönetimde şeffaf, paylaşımcı,
·         Mücadelede kararlı, iletişime açık, sesi gür çıkan,
·         Siyasi görüşlerden bağımsız, kucaklayıcı,

Bir yönetim için, bilim ve çağdaşlığı rehber alan bir kadro ile adayız.

Mesleğimizin topyekûn bir UYANIŞA ihtiyacı var.
Bunu sağlayacak donanım, azim, istek hepimizde mevcuttur. Gelin bu uyanışa hep birlikte imza atalım.
Veteriner hekimlerin yok sayılmasına, hak ve yetkilerinin tırpanlanmasına, eğitiminin değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz.
GÜÇLÜ ODALAR, GÜÇLÜ KONSEY, GÜÇLÜ TVHB, GÜÇLÜ MESLEK

Prof. Dr. Murat ARSLAN
İstanbul Veteriner Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı