İstanbul Meslek Odaları Koordinasyon toplantısı düzenlendi

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyon toplantısında dönem sözcülüğünü, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası yaptı.

Dönem sözcülüğünü İstanbul Veteriner Hekimleri Odası’nın yaptığı İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile biraraya gelindi. Toplantıda kurumlar arası iletişimin geliştirilmesi ve kent yararına projeler üretilmesi, pandemi süreci, aşılamanın önemini ortaya koyan çalışmalar yapılması değerlendirildi. Toplantıya İstanbul Veteriner Hekimleri Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan ve İMOK temsilcisi Necati Bozkurt katıldı.