İstanbul VHO Kurullar Toplantısı Düzenlendi

İstanbul Veteriner Hekimleri Odası tarafından belirli aralıklarla düzenlenen kurullar toplantısı üyelerin ve çeşitli komisyonlarda görev alan Veteriner Hekimlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan yaptı ve İVHO kurumsal çatısı altında yapılan etkinlikler ile idari işler konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra söz alan kurul üyeleri yapılan çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini sundular.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde çalışma alanlarına göre ayrılan gruplar, ilgili alanlarda yaşanan sorunları tartışarak çözüm önerilerini sundular. Sonrasında seçilen grup sözcüleri belirlenen süre içinde yaptıkları çalışmaları tüm katılımcılarla paylaştılar. Verimli geçtiği görülen toplantıda, çalışmada hazırlanan raporların bundan sonraki süreçte yol gösterici olacağı belirtildi.