Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi’nin 2. Sayısı Çıktı

Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi ikinci sayısıyla okuyucularıyla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün bilimsel makalelerin yayımlandığı ulusal ve hakemli akademik bir dergi olan Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi, gıda sektörünün, paydaşları açısından istikrarlı ve sürdürülebilir bir hale getirilmesine katkı sağlamak, kurumun ana statüsünde yer alan faaliyet konuları doğrultusunda hazırlanan bir dergidir.

Tarihçesi

1952 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobioloji Enstitüsü tarafından yayın hayatına başlayan Balık ve Balıkçılık Dergisi, 1952-1953 yılları arasında Et ve Balık Kurumunun desteğiyle; Ocak 1954 tarihinden itibaren tamamıyla Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır. Dergimiz, 1966 yılından bu yana Et Endüstrisi, Et ve Balık Endüstrisi, Et ve Balık Kurumu ve son olarak 1993 yılında özelleştirme kapsamına girmesiyle Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Dergisi adında yayın hayatını akademik düzeyde sürdürmüş, sonrasında yayın sürecine ara vermiştir. 2021 yılı itibariyle Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi adıyla yeniden yayımlanmaya başlamıştır.

Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi Yıl 2021 / Sayı 2