Veteriner Hekimler Derneği’nden Dilekçe Kampanyası

Veteriner Hekimler Derneği, Veteriner Hekimlerin durumlarını ve taleplerini içeren dosyayı TBMM’de Grup Başkan Vekillerine iletti. Ayrıca gündemi sıcak tutmak adına Veteriner Hekimler Derneği’nin Mevzuat Çalışma Grubu tarafından bir dilekçe hazırladı ve meslektaşlarından hazırlanan dilekçenin ozelkalem@csgb.gov.tr adresine gönderilmesini istedi. Veteriner Hekimler Derneğinin konu hakkındaki açıklaması;

Değerli Meslektaşlarımız;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin ilk komisyon toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcıları Ertuğrul Soysal, Adnan Ertem, Faruk Özçelik ve Lutfihak Alpkan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve konfederasyona bağlı 11 sendikanın temsilcisi katıldı.

İlgili meslekler, bu anlamda bir hak kaybına uğramamak için kamuoyu oluşturuyorlar. Dilekçelerini ilgili yerlere gönderiyorlar. Biz Veteriner Hekimlerin de boş durmaması lazım. Biz Veteriner Hekimler Derneği olarak, hazırladığımız dosyalarla 14 Aralık 2021 tarihinde, Veteriner Hekimlerin durumlarını ve taleplerini gerekçeleri ile içeren dosyamızla TBMM’ndeydik. Parti gözetmeksizin, hepsine gitmeye çalıştık. Grup Başkan Vekilleri ile görüşmeler gerçekleştirdik. Özgür Özel, Cavit Arı, Saruhan Oluç ile görüşme sağladık. Yerlerinde bulamadığımız Erhan Usta, İsmet Yılmaz, Levent Bülbül’e de dosyalarımızı bıraktık.

Ancak kendimizi sürekli hatırlatmalıyız.

Bizim Veteriner Hekimler Derneğimizin Mevzuat Çalışma Grubu, bu dilekçeyi hazırladı. Ek gösterge komisyonu, çalışmalarını bitirmeden, tüm veteriner hekimler olarak olabildiğince ilgili adreslere dilekçelerimizi gönderelim. Biz de gösterge artışından faydalanalım. Kısa sürede sonuçlandıracaklarının duyumunu aldık. O yüzden bizler de acele edelim.

ozelkalem@csgb.gov.tr

Sayın Bakanım;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesine göre Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekimler sağlık hizmeti sınıfındadır. Aynı kanunun ek-1 sayılı cetvelinde de şu an 3600 ek gösterge almaktadırlar.

Veteriner hekimler 1593,5996,6343,5393,5216,5199 gibi birçok kanuna göre: Halk sağlığı,(gıda güvenliği, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele, insanlarda ve hayvanlarda kullanılan aşı, serum ve biyolojik madde üretme vb.) hayvan sağlığı, hayvan refahı, ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi gibi alanlarda görev yapmaktadırlar.

Veteriner hekimler, Veteriner Fakültelerinden hazırlık hariç, 5 yıl süreli eğitimin sonunda “Yüksek Lisans” seviyesinde diploma ile “Veteriner Hekim” unvanı alarak mezun olurlar.

Yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere yeni düzenlemelerin yapılması hukuk devleti olmanın bir gereğidir.

Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personel için ek gösterge düzenleme çalışmalarında Veteriner Hekimlerin de yer alması kaçınılmazdır. Anayasamızın eşitlik ilkesine uygun düzenlemelerin yapılması da dikkate alınması gereken bir durumdur.

Bakanlığınızca yapılacak düzenlemelerde, Anayasamıza ve Kanunlarımıza uygun olan haklı taleplerimizin yer alacağına inancımız sonsuzdur.

Ek göstergeler ile ilgili yeni çalışmalarda, uzman tabip, tabip, diş tabibi gibi uzman veteriner hekim ve veteriner hekimlere de ayırım yapılmaksızın aynı oranda uygulanması hususunu müsaadelerinize saygılarımızla arz ederim.

İsim-Soyisim
Veteriner Hekim
İmza
Tarih