Kars Bölgesi VHO’dan 3600 Ek Gösterge Konusunda Basın Açıklaması

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan ÖDÜL, ek gösterge düzenleme çalışmalarında veteriner hekimlerin gözardı edilmemesi beklediklerini söyledi. Başkan Ödül, veteriner hekimlerin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca beşeri hekimlerle birlikte “Sağlık Hizmetleri” sınıfında, aynı özlük haklarına sahip olarak yer almakta olduğunu, Kanun’un Ek-1 sayılı cetvelinde belirtildiği gibi halen 3600 ek gösterge aldığını ifade etti.

Veteriner görevleri ve yetkileri ile halk sağlığı için oldukça önemli bir meslek grubu olduğunu belirten Ödül, “Sağlık taramaları, koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi, karantina, aşılama, gıda işletmeleri ve mezbaha kontrolleri halk sağlığı konusunda veteriner hekimlerin yürüttüğü çalışmalarının bazılarıdır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre insanlarda hastalık yapan toplam 815 adet patojen etkenin 617 adeti zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan ) hastalıktır. Son otuz yıl içinde insanlarda görülen Sars, Mers, Kuş Gribi, Domuz Gribi, Ebola, Deli Dana, Batı Nil Virüsü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve Covid-19 gibi hastalıkların yüzde 75’i hayvanlardan insanlara bulaşmaktadır. Sağlık Bakanlığının ihbarını mecbur saydığı 50 hastalıktan 26’sı hayvanlardan insanlara geçmektedir. Her yıl yeni tanımlanan 5 hastalıktan 3’ü zoonotik hastalıktır.” açıklamasında bulundu.

“Yerli Covid-19 aşımız TURKOVAC’ı geliştirerek ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunan kişi Veteriner Hekim Virolog Sayın Prof. Dr. Aykut Özdarendeli olmuştur. Gıda kaynaklı hastalıkların % 90’ından fazlası hayvansal gıdalardan kaynaklanmaktadır. Gıda güvenliğinin bugün ve geleceğin dünyasının çok önemli ve öncelikli konularından olacağı açıktır. Sağlıklı ve dengeli beslenme için tüketilmesi zaruri olan hayvansal kökenli gıdaların kontrol ve denetimleri halk sağlığı açısından son derece önemlidir. Halkın sağlığını korumak için riskleri en aza indirmek veya ortadan kaldırmak amacı ile üretimin her aşamasında özel hijyen ve denetim kuralları belirlenmiş olup, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin iç ve dış denetim uygulamaları veteriner hekimlerin sorumluluğu altında yürütülmektedir. Çiftlikten sofraya gıda güvenliği hedefi için, zincirin her halkasında veteriner hekimler, yetki ve görevleri ile önemli hizmetler vermektedir.” dedi.“Veteriner hekimler, 5 yıl süreli eğitimin sonunda Yüksek Lisans seviyesinde diploma ile Veteriner Fakültelerinden veteriner hekim unvanı alarak mezun olurlar. Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personel için ek göstergeler üzerinde yapılacak düzenlemeler, uzman tabip, tabip, diş tabibi meslek gruplarına uygulandığı gibi sağlık hizmetlerinin bir sac ayağını oluşturan uzman veteriner hekim ve veteriner hekimlere de ayırım yapılmaksızın aynı oranda uygulanmalıdır. Bu durum Anayasamızın eşitlik ilkesinin bir gereği olduğu gibi, eşit işe eşit ücret temini yoluyla çalışma barışına, refahına ve verimliliğine de katkı sunacaktır.” diye sözlerini noktaladı.