İstanbul VHO çocukların yüzünü güldürdü

Çorlu’da bir okulda meslek tanıtım günleri kapsamında düzenlenen etkinlikte, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Veteriner Hekimlik mesleğinin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla çocuklara “Minik Dostum Köpek” kitabını dağıttı. Hayvanlara güvenli yaklaşımı görsel ve işitsel hafızayı kullanarak öğretmeyi amaçlayan boyama kitapçıkları okuldaki çocukların yüzünü güldürdü.