Tabiatı ve yaban hayatını korumak bir insanlık borcudur

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yaban hayatının özgün değerleri ve etrafında örülü yaşam ağının sürdürülebilir kalkınmaya ve insanların refahına sağladığı katkıya dikkat çekmek için 3 Mart’ı Dünya Yaban Hayatı Günü ilan etmiştir. 3 Mart, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi’nin (CITES) 1973 yılında imzalandığı gün olması nedeniyle özel bir önem taşıyor. Hükümetler arası işbirliğini güçlendiren bu sözleşme ile, nesli tehlike altındaki türlerin uluslararası ticaretinin kontrol altında tutulması ve türlere yönelik suçların önlenmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konumu itibariyle bünyesinde çok farklı iklim tiplerini barındırması, farklı iklim ve besin ihtiyacı duyan çok sayıda hayvan türünün Anadolu’da kendilerine uygun bir yaşam alanı bulabilmelerini sağlamıştır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye doğal alanları, ormanları ve yaban hayatı türlerinden kayda değer bir kısmını koruyabilmiş nadir ülkelerden biridir. Bazı ülkelerde, ancak özel tedbirler ve tekniklerle ayakta tutulan birçok yabani tür, bugün topraklarımızda doğal olarak varlığını sürdürmektedir.

Yaban hayatının devamının sağlanmasının önemli olmasına rağmen maalesef ülkemizde türlerin mevcut yaşam alanları bilinçsizce kullanılmaktadır. Ormancılık faaliyetlerinin türlere özgü yapılmaması, insanların bilinçsiz hareket etmesi, doğal yaşam alanlarında evcil hayvan sürülerinin bulunması nedeniyle gıdaya ulaşım zorluğu, kaçak avcılık ve orman yangınları gibi nedenlerle yaban hayatı tehdit altında olmaktadır.

İzmit körfezinde kuşlar için ayrılan alan 2006 yılında koruma altına alınmıştır ve bölgemiz yaklaşık 150 den fazla kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca İzmit körfezi yılın her döneminde flamingoların göç yolu üzerinde bulunmakta ve flamingolara uzun süre ev sahipliği yapmaktadır. Bölgemizde ilk kez kayıt altına alınan Yaban Kedisinin yanı sıra Bozayı, Kızıl Geyik, Kızıl Tilki, Çakal, Porsuk, Kaya Sansarı, Yaban Tavşanı, Karaca, Boynuzlu Engerek, Çevik Kurbağa gibi yaban hayvanlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Dünya Yaban Hayatı Gününde, Bakanlığın daha başarılı hizmetlere imza atabilmek adına bu alanda çalışan ve sayıları çok az olan veteriner hekim sayısını artırması ve  yaban hayatı sağlığı konusunda daha fazla yatırım yapılması gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyorum.

Tabiatı ve Yaban Hayatını Korumak Bir İnsanlık Borcudur.

Mehmet BOSTANCI
Kocaeli Veteriner Hekimleri
Odası Başkanı