İç Sularda Yasak Dönem Başladı

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünlerini Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünlerini Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince İlimizde Sazangiller, Kadife, Siraz, Yayın, Tatlısu Kefali (akarsular hariç) avcılığında av yasağı dönemi 15 Mart-15 Hazirandır.

Ayrıca diğer türler için av yasağı dönemleri 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünlerini Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’de yer alan Çizelge-6’da belirtilmiştir. Söz konusu türlerin belirtilen tarih aralığında avcılığı, satışı ve nakli yasaktır.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl Müdürü Sn. İzzet MURAT;

“15 Mart-15 Haziran arası İlimizde uygulanan su ürünleri av yasak dönemine girmiş bulunmaktayız.Kontrollerimizyasak dönem boyunca İl/İlçe Müdürlüğümüzce aralıksız devam edecektir.

Yasak dönem boyunca gerek amatör gerekse ticari balıkçılarımızın getirilen yasaklara uyması İlimizde bulunan su ürünleri stoklarının sürdürülebilirliği ve üreme şansı bulabilmesi için son derece önemlidir. Bu sebeple vatandaşlarımızın yasak dönemde kurallara uymaları ve şahit oldukları yasa dışı avcılık faaliyetlerini; kolluk kuvvetleri ve İl Müdürlüğümüze (ALO 112) bildirmeleri büyük önem arz etmektedir” dedi.