Dünya Veteriner Hekimler Günü – 30 Nisan 2022

Tema:
Veteriner Hekimin Zorluklarla Mücadele Gücünün Artırılması

İlgi: https://tvhb.org.tr/2022/03/07/dunya-veteriner-hekimler-gunu-2022/

Haydi, kliniklerde/ laboratuvarlarda/ işletmelerde/ saha da mesleğimizi icra ederken yaşadığımız zorlukları objektifinden yansıt… 

Haydi, kliniklerde/ laboratuvarlarda/ işletmelerde/ saha da mesleğimizi icra ederken yaşadığımız zorlukları kameranla kaydet… 

Haydi, temanın ruhunu yansıtacak şiirlerini ve kısa hikayelerini yüreğinden ve kaleminden kağıda dök..

18 Nisan 2022 gününe kadar tvhbmerkezkonseyi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.