İSTANBUL VHO: HAK MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

İstanbul Veteriner Hekimleri Odasının sağlık emekçileri için mücadelesi devam ediyor. İstanbul VHO’nun bu kapsamda yaptığı basın açıklaması şu şekildedir;

Tüm sağlık emekçilerini temsil eden meslek ve emek örgütleri ile birlikte başlattığımız hak mücadelesi devam ediyor. Daha önce nöbet, basın açıklaması, iş bırakma şeklinde gerçekleştirilen eylemler yürüyüş ve Kadıköy de geniş bir katılımla yapılan basın açıklaması ile devam etti. Basın açıklamasında sağlık mesleklerinin özlük hakları ve şiddet konusu başta olmak üzere sorunlar dile getirildi. Mesleğimiz adına konuşma yapan Prof. Dr. Murat Arslan, özlük haklarında yaşanan kayıplar, veteriner hekimlik teşkilatlarının zayıflatılması, denetim ve mesleki çalışma alanların başka meslek gruplarına açılmasının toplum sağlığı açısından risk olduğunu, fiili hizmet zammı ve diğer ilgili konuları dile getirmiştir. Kötü hava koşullarına rağmen Katılarak destek veren meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Haklarımızı alana kadar mesleki mücadelemiz devam edecek. Saygılarımızla.

İVHO Yönetim Kurulu