Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Personeli 5 Senedir Tayin Bekliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı 4B Sözleşmeli Personelleri basın açıklamasıdır.

Tarım Bakanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Kurum İçi Yer Değişikliği” başlıklı “e” maddesi “Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir” denmektedir.

Sayın  Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat OKTAY’ın açıkladığı üzere Bakanlığımız en kısa zamanda yeni alım planlamaktadır. Bu alıma istinaden 657 sayılı Kanununun 4/B maddesine göre, sözleşmeli pozisyonda görev yapan ve 3 yılını doldurup tayin isteyecek personel için; Bakanlığımız il ve ilçelerin norm kadro doluluk oranları dikkate alınarak tespit edilen boş pozisyonlara tayin yerleri açması gerekmektedir.

Ancak 2013, 2016 ve 2017 yıllarında Tarım Bakanlığına atanan sözleşmelilere ne ilk atama döneminde ne de tayin dönemlerinde boş kadrosu bulunmasına rağmen Araştırma Enstitüleri, Sınır Kontrol Noktaları, Gıda laboratuvarları, Karantina Müdürlükleri gibi Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra birimlerine atanma imkânı tanınmamış, Bakanlık bünyesinde bulunan en eski sözleşmeli personeller olarak senelerdir taşrada çalışarak her konuda deneyim ve yeterlilik kazanmanın yanı sıra yabancı dil puanı, yüksek lisans ve doktora yapıp Enstitülerin asgari çalışma şartlarını sağlamamıza rağmen ne il dışı atama ne il içi tayin dönemlerinde hiçbir şekilde sözleşmeli personellere bu yerlerde çalışma imkânı verilmemiştir.

Bakanlığımıza bağlı boş kadrosu olan merkez ve taşra birimlerine sırf sözleşmeli olduğumuz için tayin hakkı verilmemesi hukuka ve mevzuata aykırılığın yanında personelin edindiği uzmanlığı da kullanamamasına sebep olarak Bakanlığımızın performans ve çalışma kalitesini de etkilemektedir.

Bakanlık bünyesinde senelerdir görev yapan eski sözleşmeli personeller olarak bizler ne yazık ki 2013 yılından bu yana ne 4A kadroya alındık ne de 3+1 sistemine dahil olabildik, ne de 2017’den beri en az 5 senedir tayin hakkı verilmediğinden evimize, eşimize, ailemize kavuşma imkanı bulabildik.

En azından bizlere daha fazla mağduriyet oluşturulmaması yapılan yanlış ve haksız uygulamaların tekrarlanmaması adına yeni alım öncesi en kısa zamanda bizlere tayin hakkı tanınması ve açılacak olan tayin döneminde; 2013-2016-2017 atama dönemleriyle birlikte 5 senedir bu tayinleri beklediğimizden dolayı sayıca fazla oluşumuz ve hizmet puanları arasında atama dönemine bağlı olarak büyük farklar olması sebebiyle, yeni alım öncesinde açılması ön görülen sözleşmeli personel tayin döneminde Türkiye genelinde Araştırma Enstitüleri, Kontrol Noktaları, Gıda laboratuvarları, Karantina Müdürlükleri gibi Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra birimleri de dahil olmak üzere doğu ve batıda boş pozisyonu olan tüm birimlerin maksimum kontenjanla en az 10 tercih hakkı verilerek bizlere açılmasını talep eder, senelerdir süren bekleyişimize yakışır bir atama dönemi olmasını temenni ederiz.

Tarım ve Orman Bakanlığı 4B Sözleşmeli Personelleri