Dünya Zoonotik Hastalıklar Günü, Kurban Bayramı, Sağlık Ve Veteriner Hekimlik

Bursa Veteriner Hekimleri Odası (BCHO) basın açıklamasıdır.

Yaklaşan Kurban Bayramı’nın hayvan ve insan sağlığını olumsuz etkileyebileceğini açıklayan Bursa Veteriner Hekimler Odası, Dünya Zoonotik Hastalıklar Günü’nde Kurban Bayramı ile de ilgili uyarılarda bulundu.

Bursa Veteriner Hekimler Odası’ndan yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan SARS, MERS, Kırım Kongo, Covid-19 ve son olarak Maymun Çiçeği virüsünün kaynağının hayvanlar olduğunun altı çizildi.

BVHO’dan yapılan açıklamada, 6 Temmuz’un Dünya Zoonotik Hastalıklar Günü olduğu ve bugün bu hastalıklara bir kez daha dikkat çekmek, hayvanlara düşman olmak yerine onları sağlıklı kılarak insan sağlığının korunabileceğini hatırlatmak gerektiği belirtildi.

KORUYUCU HEKİMLİKTEN UZAKLAŞILDI

Son yıllarda insan sağlığında izlenen politikalarının, koruyucu hekimlikten uzaklaştırıp sadece hastalığı çözmeye odaklanan, sağlığı hastanelere hapseden bir sistemi dayattığı belirtilen açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“Zoonotik hastalıklar için kurban bayramı önemli bir süreçtir. Enfeksiyon hastalıklarının yüzde 60 gibi büyük bir kısmı zoonotiktir ve direk temas, hayvansal gıda ya da sivrisinek, pire, kene gibi vektörel ajanlarla bulaşır.

Hayvansal gıda kaynaklı zoonotik hastalıklar arasında en önemlilerden olan Brusella (Malta Humması), Tüberküloz (zoonotik tüberküloz), Salmonelloz, Kist hidatik gibi hastalıklar kurban bayramlarında, özellikle kontrolsüz kesimler nedeniyle büyük sağlık sorunları oluşturur.’’

YEREL YÖNETİMLER ÖNLEM ALMALI

Kurban Bayramı’nın  bir ibadet olmasının yanı sıra ‘’halk sağlığının gözetilmesinin gerektiği bir süreç’’ olduğuna da dikkat çeken Bursa Veteriner Hekimler Odası; dört günlük süre içinde çok fazla hayvan ve hayvansal gıda ile temas olurken, insanlar, hayvanlar ve çevre sağlığı için risk oluşturduğunu, kentlerin yerel yönetimleri başta olmak üzere, tüm yönetim kademelerinin de kontrollü kesim, parçalama ve dağıtım, atıkların imhası için gerekli önlemlerin alması konusunda uyarıda bulundu.

VETERİNER HEKİMSİZ SAĞLIK OLMAZ

Bursa VHO,  açıklamasında son olarak hayvan sağlığı, hayvan refahı, halk sağlığı ve çevre sağlığından sorumlu ve tümü için yetkili tek meslek grubu olan veteriner hekimliğin, sağlığın bu kadar merkezindeyken hala sağlık çalışanı olarak sayılmadıklarını, özlük haklarından, iyileştirilmiş çalışma koşullarından, emekliliğe yansıyan haklardan mahrum bırakıldıklarının  ve bunun mücadelesini vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.