Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden Teşekkür ve Şiddete Hayır Mesajı

Kurban Bayramı sürecinde vatandaşlarımızın sağlıklı kurbanlık hayvan temin etmeleri,  kurbanlık hayvanların gerekli hijyenik koşullarda kesimlerinin sağlanması, kesim sonrası muayenelerinin yapılması ve iller arası kurbanlık hayvanların sevkleri nedeniyle olası salgın hastalıkların bulaşması ve yayılımının önlenmesi suretiyle dini vecibelerini yerine getirmelerini temin etmek üzere mesai mefhumu gözetmeksizin, 7 gün 24 saat esaslı hizmetlerine devam eden tüm veteriner hekim meslektaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.

Meslektaşlarımızın görevleri başında fiili şiddete maruz kalması şeklinde, vicdan sahibi her vatandaşın kınadığı, üzücü hadiseler yaşanması bu mutlu günlere gölge düşüren, camiamızı rahatsız eden hususlar olarak kayıtlara geçmiştir.   Mesleğimizin onur ve saygınlığına halel getirecek her türlü eylem ve söylemin karşısında olan bir meslek örgütü olarak bu ve benzeri olayların takipçisi olacağımızı belirtiyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bu vesile ile yeter artık noktasını da geçen şiddete karşı önlem alınmasını, veteriner hekimlere sağlık çalışanı olarak sağlıkta şiddet yasası kapsamında yer verilmesini yetkili makamlardan talep ediyoruz. Ülkemizde sayıları 40 bini geçen veteriner hekim, sabırsızlıkla sağlıkta ayrımcılığa son verilerek, biran önce şiddete karşı yasal tedbir alınmasını  beklemektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

TVHB Merkez Konseyi