Veteriner Hekimlerden sonra İntörn Veteriner Hekimler de dışlandı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, twitter hesabından Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıflarında okuyan intörn hekimlere asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacağını duyurdu. Sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi olumlu bulunmakla beraber 657 sayılı kanunda Tıp Hekimleri, Diş Hekimleri yanında yer alan Veteriner Hekimlerin Sağlıkta Şiddet Yasası ve Fiili Hizmet Zammında olduğu gibi yine ve tekrar unutulmuş(!) olması Veteriner Hekimleri derinden üzdü. Bu kapsamda TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve TVHB Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Arslan başta olmak üzere Veteriner Hekim Odaları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Dernekler, Akademisyenler ve birçok Veteriner Hekim ve Veteriner Hekim adayı öğrenci twitter hesaplarından tepki mesajları yayınladı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36. Maddesi III – Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı:

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizyoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.