TVHB, “Sağlıkta Ayrımcılığa Karşıyız”

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ’NİN SAĞLIKTA AYRIMCILIĞA KARŞI BASIN AÇIKLAMASI
“VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ DE MAAŞ DÜZENLEMESİNE DAHİL EDİLMELİ”

İnsanın bir talebinin karşılık bulmadığını düşünmesi başka bir şey, dışlanmışlık hissi yaşaması ise bambaşka bir şeydir. Uzun zamandır bir söylemimiz var; Her platformda, her surette “Tek Sağlık” vurgusu yapıyor, sağlık teşkilatı ve uygulamalarının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini, bölünmüşlük halinin amaca hizmet etmeyeceğini dile getiriyoruz.

Mesleki unvanında sadece 3 mesleğin mensupları hekim ünvanı taşımaktadır. Bunlar, beşeri hekimler, diş hekimleri ve veteriner hekimlerdir. Lakin kanunlar karşısında sağlık çalışanı sayılmıyoruz.

Biz Veteriner hekimler;

! 200 den fazla, insanlara bulaşan hayvan kaynaklı hastalıkla mücadele eden biz,

! En ücra köylere kadar ulaşıp, gece-gündüz, yaz-kış demeden, her an, her saat çalışarak milyonlarca hayvanı muayene, teşhis ve tedavi eden, ameliyat yapan, doğuma giden, nöbet tutan, aşı yapan, sağlık hizmeti veren biz,

! Toplum ve insanlık sağlıklı gıda tüketsin diye gıda işletmelerinde, karayollarında, limanlarda, gümrüklerde denetim yapan, sorumlu ve yetkilendirilmiş olarak çalışan, bu uğurda darp edilen, şehit olan biz,

! Tıp Fakültelerinde öğrencilere ders anlatan biz,

! Yüzyılın vebasına, 8 milyar insanı evlere hapseden hastalığa aşı bulan biz,

Ve Devletimizin sağlık çalışanı kabul etmediği de biz…

Bazen doğruyu dile getirmenin ve buna ikna etmenin yanlışı savunmaktan daha zor olduğunu görüyor ve bu durum bir yılgınlık hali yaratıyor olsa da bıkmadan usanmadan, görev ve sorumluluklarımızdan ödün vermeden, devletimize küsmeden mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya devam edecek ve taleplerimizi de dile getirmekten geri durmayacağız.

Yakın zamanda yürürlüğe giren, maalesef tüm çabalarımıza karşın veteriner hekimlerin dahil edilmediği, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve katsayılarında iyileştirme uygulamasının üzerindeki imzalar kurumadan bu kez de Tıp Fakülteleri ve Diş Hekimliği Fakülteleri son sınıf intörn öğrencilerine asgari ücret üzerinden maaş ödeneceği yönündeki uygulamada Veteriner Fakültesi öğrencilerinin zikredilmediğini görmekteyiz.

Tıp Fakültelerinin 6 yıl ve Diş Hekimliği Fakültelerinin 5 yıl eğitim verdiği gibi Veteriner Fakülteleri de 5 yıl eğitim vermektedir. Tıp ve Diş Hekimliği intörn öğrencileri ne yapıyorlarsa Veteriner Fakültesi intörn öğrencileri benzer şekilde çalışmakta, muayene, teşhis, tedavi ve ameliyat yapmakta, nöbet tutmakta, sağlık hizmeti vermektedir.

Son sınıf öğrencilerine tanınan bu haktan Veteriner Fakültesi öğrencileri de yararlandırılmalıdır. Bu sadece bir talep değildir. Olması gerekendir. Eşitliğin, adaletin ve hakkın gereğidir.

Konunun hassasiyetine binaen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili Bakanlıklar ve makamlara hazırladığımız tavsiye metnini ulaştırarak yeniden düzenleme talep edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Ali EROĞLU
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı