İntörn Veteriner Hekimler yeni düzenlemeye dahil edilmelidir

Son zamanlarda sıklıkla gündemde olan Veteriner Hekimlerin sağlık çalışanı kapsamında değerlendirilmemesi, Tıp ve Diş hekimliği intörn öğrencilerinin maaşlarının asgari ücret seviyesine getirilip Veteriner Hekim intörn öğrencilerinin yine bu alınan kararın dışında tutulması gibi pek çok konuda mesleğimizin arka plana atılması bizi derinden yaralamaya devam etmektedir. Birçok yerde Veteriner Hekimlerin olduğu ve mücadele ettiği; halk sağlığı, gıda güvenliği, hayvan sağlığı, çevre sağlığı, zoonotik hastalıklar ve son zamanlarda olan Covid-19 hastalığında ve aşı üretiminde etkin rol oynayan, pek çok alanda durmadan çalışan Veteriner Hekimlerin rolü göz ardı edilmemelidir. Veteriner Hekimlerin sağlık çalışanı kapsamına değerlendirilmesini ve biz Veteriner Hekim öğrencilerinin yeni düzenlenen intörn maaşı kararına dahil edilmesini talep ediyoruz.

Vetrehber Öğrenci Topluluğu adına
Cihat Duman
Vetrehber Yönetim Kurulu Başkanı