Neden ÖZERK yapılı Veteriner Teşkilatına ihtiyaç var?

Sağlık Bakanlığına bağlı değil,

Tarım Bakanlığına hiç değil,

Neden ÖZERK yapılı Veteriner Teşkilatına ihtiyaç var?

Son yıllardaki gelişmeler hayvan sağlığını korumadan toplum sağlığının korunamayacağı gerçeğini açıkça ortaya koymuştur. Sağlık birinci önceliğimizdir, hiçbir etki altında kalmaksızın korunması gerekir. Dünyanın her yerinde veteriner hekimlik koruyucu hekimliğin ta kendisidir. Veteriner hekimlerin mesleklerini toplum yararına icra edebilmesi; diğer etkilere açık kalmadan, salt mesleki kurallar içerisinde yapılması ile mümkündür.

Mevcut durum nedir?

1984 yılında Tarım Bakanlığı’nda yapılan reorganizasyon ile “Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü” kapatılmış, 3285 sayılı “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu”, 5996 sayılı kanunun çıkarılması ile yok edilmiş, hayvan sağlığı ve halk sağlığı neredeyse dönüşü olmayan bir yola sokulmuştur. Veteriner hekimlik ise hekim olmayan diğer meslekler ile bir tutulmuş, toplum sağlığı için çalışan ama sağlık sınıfı haklarından mahrum bırakılan bir meslek haline gelmiştir.

Yapılması gerekenler nelerdir?

Tüm meslek örgütlerimizle, ÖZERK yapılı Veteriner teşkilatlanmasının bir gereklilik olduğu sürekli gündemde tutmalıdır. Bu haklı talep ülkemizin de taraf olduğu, “Uluslararası Cenevre Veteriner Hekimliği Anlaşması”nda da yer almaktadır.

Cenevre Antlaşmasının 3. maddesinin 1. fıkrasında da yazıldığı gibi; Veteriner Hekimlik hizmetleri özerk bir şekilde devletin en üst makamına bağlı, Veteriner Hekim yöneticiler tarafından idare edilmelidir. Çünkü salgın hastalıklar uluslararası bir sorundur ve dolayısıyla insanlığın geleceğini ilgilendiren kararların mesleki kurallar içerisinde alınması bir zorunluktur. Veteriner Hekimlik koruyucu faaliyetlerinin yapılamaması halinde insan sağlığının da korunamayacağı tüm dünyada kabul gören bir gerçektir. Bu yüzden mesleki özerklik Veteriner Hekimlik için vazgeçilmezdir.

Mevcut durumda yaşanan kaos ortamının sebebi; Veteriner Hekimlik disiplinin olmadığı bir bakanlık içinde meslek taassubu ile hakları tırpanlanan veteriner hekimlerin çalışamaz hale gelmesidir. Bazen Sağlık Bakanlığı bünyesinde olmamız gerektiği gibi görüşler dile getirilse de bunun sorunları çözmeyeceği açıktır. Örneğin Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle “Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi” zaten kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır. Yani mesleğimizin icrasının önündeki engel Sağlık Bakanlığı bünyesinde olmamamız değildir. Diğer meslek grupları ile iç içe değil ancak yan yana çalışabileceğimiz bir düzen ile mesleğimiz icra edilebilir ve halk sağlığı korunabilir.

ÖZERK yapılı bir Veteriner Hekim Teşkilatlanması kurulması toplum sağlığının tesisi için olmazsa olmazdır.

Bu yapılmadığı sürece üreticinin korunması, hayvancılık ile ilgili sorunların da giderilmesi mümkün değildir.

Veteriner Hekim yetkilerini kullanan bir bakanlık değil, Veteriner Hekimlerin yetkilerini kullanabildiği ÖZERK bir teşkilatlanmaya ivedilikle gidilmesi mesleğimiz ve toplum sağlığı için elzemdir.