Buzağı Desteklemesinde Düzenleme

İlk buzağılama yaşı 510-810 günden 510-960 güne, iki buzağılama arasındaki süre 235-450 günden 235-600 güne çıkarıldı. Bu düzenleme ile Buzağı Desteklemelerinde üreme parametresine takılan birçok yetiştirici destekleme almaya hak kazanacak.

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/43)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/17)

MADDE 1- 7/12/2021 tarihli ve 31682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “510-810 gün” ibaresi “510-960 gün” şeklinde, “235-450 gün” ibaresi “235-600 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.