Denizlerde de Hayvanlar Var

Meslek olarak adeta hiç dokunmadığımız alanlar; deniz canlıları. Oysa ilgili kanunlarımızda hayvanlara tıbbi müdahale sadece veteriner hekimler tarafından yapılır diyor. Peki biz dokunuyor muyuz bu canlılara? Kim dokunuyor?

SAD (Sualtı Araştırmaları Derneği). ODTÜ de bir öğrenci topluluğu olarak kurulup sonra dernekleşen bu yapı, DKMP ile yaptığı protokol çerçevesinde kıyılarımızda ki Akdeniz Fokları ile ilgilenen tek yetkilendirilmiş dernek.

Bir başka dernek Pamukkale Bilim Merkezi Derneği (PBMD), Deniz kaplumbağalar kurtarma merkezini kurdu.
Deniz kaplumbağalarının korunması ve biyolojisi, deniz hayvanlarının rehabilitasyonu, biyolojik çeşitlilik, deniz balıkçılığı ile deniz hayvanlarının etkileşimi ve DEKAMER işbirliğiyle halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarına yönelik projeler yürütüyorlar.

TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı) denizlerimizde canlılığı devam ettirmek adına, balıkçılık başta olmak üzere diğer alanlarda da çalışmalar yürütüyorlar.

Bu kuruluşlar uluslararası fonlardan da ciddi oranda paylar alarak faaliyetler sürdürüyorlar.

Peki biz denizlerin neresindeyiz?

Biraz konuyla ilgilenmeye başlayınca deniz canlılarını koruma konusunda gönüllülük esasına çalışan, toplamda beş veteriner hekime ulaşabildim. Hepsi çok değerli insanlar. Çünkü bu işler de para kazanmak yok. Amatör ruhla ceplerinden masraflar yapıp, mesailer harcıyorlar.

32 tane açılmış fakültemiz mevcut. 56 tane bölge odamız , 30 dan fazla derneğimiz var. Ama bizi direk ilgilendiren, mutlaka var olmamız gereken bir alan olan “Deniz Canlıları ” için faaliyetler yürüten bir sivil toplum örgütümüz yok. Konusunda uzmanlaşmış hekimlerimiz yok.

Meslek olarak bu işe el atmanın zamanını kaçırdık mı?

Yoksa bu konuları önemsiz mi buluyoruz?

Çalışmak isteyen öğrencilerimiz ya da meslektaşlarımız var da bizler mi bilmiyoruz?

İlk meslek kongresinde bu konuları ele alıp, biran önce harekete geçmeliyiz. Bu mesleğimizin saygınlığını arttırmak, yeni ilgi alanları açmak adına şart.

Fakültelerimizle birlikte sistematik bir şekilde konuya eğilmeli, lisans üstü eğitim programları için burslar ayarlanmalı ve uluslararası arenada “Türk Veteriner Hekimlerinin” bu alanda da var olduğunu göstermeliyiz.

Kısacası çaba göstermeliyiz.