Bolu’da güvenli gıda için HACCP eğitimi düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Güvenilirliği Politikası kapsamında, Ülke genelinde “Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği” anlayışı ile etkin ve yeterli gıda denetimini ve dolayısıyla tüketiciye güvenilir gıda arzının teminini sağlamak için Bolu İl Tarım ve Müdürlüğü koordinatörlüğünde 26-30 Eylül tarihleri arasında HACCP Tetkik Eğitimi düzenlendi.

Düzenlenen eğitime 19 farklı ilden 36 Gıda Kontrol Görevlisi katıldı. Eğitim kapsamında ilde bulunan üretim yerlerine ziyaretler düzenlendi.

Konu hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat;

“Gıdalarda ortaya çıkabilecek tehlikeleri yok ederek, önleyerek ya da kabul edilebilir seviyeye getirerek gıda güvenliğini sağlamaya yarayan Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) sisteminin bilime dayalı, sistematik ve dinamik olduğunu belirtti. Murat, kontrol görevlilerinin tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması için 5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan HACCP tetkiklerinde, işletmelerin HACCP sistemlerini kurup kurmadıklarını, kurulan sistemin işletmeye uygun olup olmadığını ve işletmede etkin şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmektedirler.

Düzenlenen eğitim sonrasında, katılımcıların kendi görev yerlerinde HACCP Tetkiki yapabilecek durumda olabileceklerini söyleyen İl Müdürü İzzet Murat, eğitimin ilk 2 günü teorik, 2 günü uygulama ve son günü değerlendirme yapılacağını, uygulama kısmında ise İlimizdeki gıda işletmelerinin ziyaret edileceğini ve uygulamalı eğitim yapılacağını belirterek eğitime katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.