Kim bu 5.000 atama bekleyen Veteriner Hekimler?

Atama bekleyen Veteriner Hekimleri temsilen Twitter’da Ankara Kulisi’nin konuğu olan Veteriner Hekim Ruken Bilici, Veteriner Hekim istihdamının gerekliliği konusunda bir konuşma gerçekleştirdi. İşte o konuşmanın detayları;

BİZ NEYİZ? BİZ KİMİZ? VE NEDEN ATANMAK İSTİYORUZ?

Söze öncelikle mevcut sayımızdan bahsederek başlayalım. Şuan ülkemizde 32 veteriner fakültesi var ve bu fakülteler her yıl 3 bine yakın veteriner hekim mezun veriyor. Şu an ülke genelinde sayımız 42 bin civarıdır.

Çalışma alanlarımız;
Çiftlikler, hayvan hastaneleri, özel klinikler, yem ve mama fabrikaları, özel şirketler, İlaç ve medikal firmalar, gıda kontrol merkezleri, kamu kuruluşları ve halk sağlığı vs.

Bizi tanımlayan kanunlar;

  1. 6343 Sayılı Kanun Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun
  2. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
  3. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

10 Temmuz 2018 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Tarım ve Orman Bakanlığı Hizmet birimleri belirlendi.
MADDE 412 –
(1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
b) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,
c) Hayvancılık Genel Müdürlüğü,
ç) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,
d) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,
e) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü,
f) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü,
g) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,
f)…

Şimdi biz gençler ne istiyoruz en önemli konumuz bu; her geçen gün hayvancılığın kamudaki gerilemesini gördükçe, ülkemiz için neler yapabiliriz diye düşünen bir nesiliz. Haklı mücadelemizde bu noktada bizler bu alanlarda çalışarak geliştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Lakin gördük ki veteriner hekimlik mesleği maalesef tanınmıyor, ne yaptığımızı ve kamuda neden olmamız gerektiğini anlatamadığımızı düşünürken; biz gençler şu an kenetlenerek birlikte mesleğin önemini ve hayvancılığın daha modern yapıya geçmesi için neler yapılması gerektiği konusunda sürekli beyin fırtınası yapan bir nesiliz.

Biz ne mi yapıyoruz biraz da bunun üzerinde duralım. Aslında ülkede ciddi bir hekim açığı var iken kanun ve yasalar mevcut iken gördük ki, mevzuat ve yönetmeliklerdeki bazı bölümler revize edilmesi gerektiği ve fiili durumla uygulama arasında bazı farklılıkların olduğunu gördük.

İnsana gelmeden önce sağlık sisteminin bir bütün olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Köylerdeki bir hayvanın sağlıklı olması için öncelikle hasta olmaması gerekiyor. Bu hayvanların sağlıklı olması için de bizim orda olmamız ve bu hayvanların takibini yaparak onları kayıt altında tutmamız gerekiyor. Şimdi köylerde her geçen gün azalan hayvan sayısına bakıldığında sebeplerini biz hekimler biliyoruz. Üreticinin desteklenmesi ne kadar önemli ise onlara doğru eğitim verilip geliştirilmesi de bir o kadar önemlidir ve bunu sağlamak ta biz Veteriner Hekimlerin görevidir.

Zoonotik hastalık diye ifade ettiğimiz hayvandan insana bulaşan hastalıklar ülkemizde ne yazık ki mevcut durumda. Zoonozlarla mücadelede de Veteriner Hekimler önemli bir görev üstlenmiştir.

Hayvancılığın gelişmesi ve sürdürebilir olması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, zoonozlar ile mücadele, halk sağlığı ve veteriner halk sağlığı çalışmaları, güvenilir hayvansal gıda, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması, biyogüvenlik vs. konularının tamamında VETERİNER HEKİME ihtiyaç vardır.

Daha da fazla geliştirilmeye açık alanlarımız mevcut. Sayın Bakanımızın bizlere izin verip istihdam sağlaması durumunda hayvancılığın nasıl doğru yapıldığını anlatıp birlikte komisyonlar ile geliştirebileceğimizi göreceksiniz. TARLADAN SOFRAYA deyimi vardır. Hayvanın neye ihtiyacı olduğunu en iyi biz biliriz, hangi hayvanın hangi bölgede daha verimli olacağını en iyi biz biliriz, hangi üretim sistemlerinde hangi handikapları barındırır yine en iyi biz biliriz. Yani bunları bir tek biz Veteriner Hekimler biliriz.

Şimdi çok kısa bir örnek vermek istiyorum; gıda mühendisleri etin sağlık standardını bilir ve uygular. Oysaki o etin veya sütün içinde ve bu ürünlerle elde edilen gıdaların içerisinde hangi bakteri vs. etkenin olmasının hangi hastalığa sebep olacağını biz Veteriner Hekimler tanımlarız. Şu kadar bakteri standardı kabul edilebilir derken bakterinin tanımını ve etki şeklini en iyi biz biliriz.

Hayvanı bilen biziz, fizyolojisini bilen biziz, hangi hayvanın ne hastalık taşıdığını bilen biziz. Hangi yabani hayvanının hangi şartlarda korunması ve aşılanmasını bilen biziz. Gerek sokak hayvanı gerekse ev hayvanı olsun hangi egzotik canlının hangi yaşam şartları ve hangi hastalıkları taşıdığını bilen ve tedavi yetkisi olan yine bizleriz. Arıcılığın önemi, balık üretiminin önemi ve bunların diğer meslek grupları ile birlikte geliştirilmesini sağlayacak biziz.

Şap, tüberküloz, şarbon, enterotoksemi, toksoplazma, gibi insan sağlığı için öldürücü etkisi olan hastalıklar ile arada BARİYER görevi olan biz VETERİNER HEKİMLERİZ. Sadece bunlar değil ki; arı yoksa üretim olmaz, arının üretim ve hastalıklarının kontrolü ve desteklenmesi ve bu konuda eğitim alan tek yetkili bizleriz.

DEMEM O Kİ; Zoonotik hastalıkların endemiden, pandemiye dönmemesi için;
Hayvan sağlığını koruyarak insan sağlığını korumak için,
Doğru gıdanın insana ulaşması için,
Doğru hayvancılık politikalarının oluşması için,
Sokak hayvanının sorununun çözülmesi için,
Halk sağlığının tamamlanması için,
biz olmazsa olmaz meslek grubuyuz. Bu nedenle eksik olan hekim sayısına bizler talibiz ve atanmayı istiyoruz. Sorarım? Canla başla bu ülkeye hizmet etmek isteyen onca hekimin sesi neden duyulmaz? Neden alımlarda hep biz geride bırakılıyoruz?
Bakınız şimdi; bir VETERİNER HEKİM kolay yetişmiyor o kadar zor bir eğitimimiz var ki? Her hayvanın ayrı ayrı her şeyini bilmekle yükümlüyüz. 5 yıl süren zorlu eğitimin sonunda mezun olup ve atanıp ülkemize halkımıza karşı sorumlu olduğumuz görevlerimizi yerine getirmek istiyoruz.

Sonuç olarak bir Veteriner Hekim hayatınızın her alanında sizlere hizmet eden ve birçok kesimde binlerce insanla iç içe olan bir meslek grubudur. Bununla birlikte köyde yaşayan halktan başlayıp en kalabalık kesimlere bile temas edip halk sağlığını da korumaya katkı sağlayan Veteriner Hekimlerdir. Her yerde biz ve emeklerimiz var. Kısaca kuş uçmaz kervan geçmez dağ köyünde de deniz ortasındaki balık çiftliğinde ve tabi ki büyük şehirlerin göbeğinde de biz Veteriner Hekimler varız. Özetle hayvanlar ve insanlar sağlıkla yaşasın diye her yerde biz varız.