TVHB Merkez Konseyi’nde görev dağılımı belli oldu

26-27 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara’da Türk Veteriner Hekimleri Birliği 50. Büyük Kongresi ve Merkez Konsey ve Yürütme Organlarının seçimi yapıldı. Çankaya İlçe Seçim Kurulundan 30.11.2022 tarihinde alınan kesin seçim sonuçlarına göre oluşan yeni yönetim kurulunda gizli oy ile gerçekleşen görev dağılımı TVHB tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. İşte Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi’nin yeni görev dağılımı;

Başkan: Murat Arslan
II. Başkan: Türkay Berberoğlu
Genel Sekreter: Murat Fındık
Muhasip Üye: Taner Canbulut
Veznedar Üye: Melike Baysal
Üye: Ali Eroğlu
Üye: Enes Gazi Atıcı