Suni Tohumlama ile ilgili çalıştay Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası tarafından düzenlenen “Suni Tohumlama Yetkisi ve Uygulamalarının Bilimsel ve Yasal Açılardan Değerlendirilmesi” konulu çalıştay Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi.

Çalıştay hakkında Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Algan şu açıklamayı yaptı;

“Suni tohumlama bütün hayvanlardan yapılabilmekle birlikte özellikle büyükbaş hayvancılık için çok büyük önem taşımaktadır.

Suni tohumlama sayesinde hayvanlar arasında çiftleşme ile bulaşan Brusella, Tüberküloz ve BVD başta olmak üzere onlarca hastalık önlenebilmektedir. Aynı zamanda yüksek süt ve et verimi olan kalıtsal hastalıklar bakımından kontrol edilebilen hayvanların üretimi sağlanmaktadır.

Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanmaya başlayan ancak son dönemde boğa kullanımının serbest bırakılması nedeniyle yaygınlığı azalan veya istenilen düzeye ulaşmayan bir uygulamadır. Yem fiyatlarının işletme maliyetlerinin son derece yükseldiği günümüzde yüksek süt verimli hayvanların yüksek et verimli hayvanların yetiştirilebilmesi için suni tohumlama uygulamasının başarıyla organize edilmesi gereklidir.

Suni tohumlama uygulaması sağlıklı hayvanlara yapılabilecek bir işlemdir. Bu nedenle hayvanın Öncelikle sağlıklı olduğunun tespit edilmesi, tedavi edilmesi gereken bir hastalığı varsa suni tohumlamadan önce tedavinin yapılması gereklidir. Dolayısıyla tohumlama uygulaması muayene gerektirir mi sorusunun cevabı evet ise veteriner hekim dışında bir meslek mensubunun suni tohumlama yapması hem tıbben hem de kanunen uygun değildir.

Değerli yetiştiricilerimizin hayvanlarına Suni tohumlama uygulattırmalarının teşvik edilmesi Öncelikle insan sağlığı başta olmak üzere hayvan sağlığını da korumak için boğa kullanımına son verilmesi gereklidir. Unutulmamalıdır ki kendi kendine yeten hatta ürettiği ürünleri ihraç edebilen bir Türkiye için tarım ve hayvancılık son derece stratejik bir alandır. Bir inekten günlük 70-80 litre süt sağan gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmek, toplumumuzu yeterli ve dengeli besleyebilmek çocuklarımızın sağlıklı gelişmesini sağlamak için her alanda olduğu gibi kendi kendimize yetebilir olmalıyız. İhtiyacımız olan hayvansal gıdayı kendimiz yeterli ve sağlıklı düzeyde üretebilmeliyiz.

Çalıştaya katılan ve katkı sağlayan TVHB Merkez Konseyinin Sayın Yöneticilerine, Sayın Oda Başkanlarıma, Sayın Dernek Başkanlarıma, Sayın Dekanıma, Meslek Odalarını temsilen katılan Sayın Yönetim Kurulu üyelerine, organizasyonda görev alan değerli öğrencilerimize, ve her zaman katkı ve destekleriyle beni onurlandıran yönetim kurulu üyelerime canı gönülden teşekkür ederim.

Mesleğimizin, memleket menfaatlerine en uygun şekilde icra edilmesi ve ülke hayvancılığının gelişmesi bakımından son derece önemli sonuçları olacağına inandığımız çalıştayın hayırlı olmasını diliyorum.”