Türk Veteriner Hekimleri Birliği “50. Dönem Yüksek Haysiyet Divanı” görev dağılımı yapıldı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 50. Dönem Yüksek Haysiyet Divanı 23.12.2022 tarihindeki ilk toplantısında görev dağılımı yapmıştır:

Prof. Dr. Engin SAKARYA:  Başkan

Doç. Dr. Hüsamettin EKİCİ:  Genel Sekreter

Prof. Dr. Ender YARSANÜye

Hakan ÖZTÜRKÜye

Osman YİĞİT: Üye

Yaşar GÜNAYDINÜye

Erhan BİLGEÜye