Bugün değilse ne zaman?

Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği (HAYHAVEDER)’nin 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü basın açıklamasıdır;

Bu yıl, Dünya Yaban Hayatı Gününü ülkemizde yaşanan deprem felaketi ile anıyoruz. Ülkemizde ve dünyada yaşanan deprem, yangın, sel felaketi gibi pek çok afetin yanında, bir milyon bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu günümüzde, hızlanan küresel biyoçeşitlilik krizi, yaban hayatını da tehdit etmektedir.

Afetler genel olarak insanlar üzerindeki etkileri ile değerlendirilse de bu olaylardan çok sayıda hayvan da etkilenmektedir. Üstelik bu hayvanlar felaket sırasında ve sonrasında ihtiyaç duyulan kendini kurtarma yetenek ve kaynaklarından yoksundur. Unutulmamalıdır ki insanlara zarar veren doğal afetler hayvanlara da zarar vermektedir. Hatta insan yaşamının kent yoğunluklu olduğunu düşünürsek kent merkezlerinde daha az etkilendiğimiz, doğaya zarar veren, çevre kirliliği gibi olaylar bile yaban hayatının üyesi hayvanlar için felaket olabilir.

Doğanın yıkımına neden olan her eylemimiz de yine tüm canlıların mağdur olacağı sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle yaşadığımız deprem sonrası molozların neden olacağı ekolojik sorunlar, bu molozların döküm sahasında yaratacağı biyolojik çeşitlilik kaybı, endemik türlerin yok olması gibi pek çok olumsuz durumun bölgedeki yaban hayvanlarının yaşamını ve hepimizin geleceğini tehlikeye atacağı da unutulmamalıdır.

Tüm bu yaşanan afetler eşliğinde Dünya Yaban Hayatı Günü, yabani hayvan ve bitki türlerine minnetimizi belirtmek, yaban hayatının ve doğal yaşam alanlarının korunmasının insanlara sağladığı çok sayıda fayda konusunda farkındalık yaratmak için önemli bir fırsat olmalıdır. Gün aynı zamanda bize, geniş kapsamlı ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri olan yaban hayatı mevzuatına dair suçlara ve türlerin insan kaynaklı azalmasına karşı mücadeleyi de acilen hızlandırma ihtiyacını hatırlatmalıdır.

Bizden başka canlıların varlığını tehdit ettiğimiz, görmezden geldiğimiz ve yaşam haklarına saygı duymadığımız sürece başka afetler ve salgınlar yaşamaya devam edeceğimizi unutmadan tüm eylemlerimizi yaban hayatını koruma bilinci ile yapmalıyız. Tüm yaşamların değerli olduğu dünyamızda, yaralarımızı sardığımız bugünlerde ülkemize bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

Veteriner Hekim Dr. Ebru Tong
Başkan

Haber: Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği (HAYHAVEDER)

Fotoğraf Summer Li: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/pembe-flamingolar-584498/