Veteriner Hekimler Derneği 73. Olağan Genel Kurulu 25 Mart’ta düzenlenecek

25 Mart 2023’de Ankara’da düzenlenecek olan Veteriner Hekimler Derneği 73. Olağan Genel Kurulu hakkında Veteriner Hekimler Derneği 72. Dönem Yönetim Kurulu Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk şu açıklamalarda bulundu; “Veteriner Hekimler Derneği, Cumhuriyetin ilk derneklerindendir. 1924 anayasası sonrasında, 06.02.1930 yılında kurulmuş olup, Veteriner Hekimlerin meslek odalarının yapılandırılmasında yetkili kılınmış bir dernektir. Yani, meslek odalarımız yokken, derneğimiz vardı. Veteriner Hekimlik mesleğinin icrasını ve meslek odalarının teşekkül tarzını belirleyen kanun bile 1954 yılında, yani derneğimizin kuruluşundan 24 yıl sonra çıkmıştır. Bu kanuna istinaden Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 1954 yılında kurulmuştur. Meslek birliğimizin organlarının oluşturulması ile ilgili mevzuatı hazırlayanlar, o tarihlerde, derneğimiz çatısı altındaki meslek büyüklerimiz olmuştur.

Derneğimizin iki yılda bir Mart ayında olağan genel kurulu yapılır. Genel kurul, derneğin merkezinin bulunduğu Ankara’da yapılır. Genel kurulda, gündemdeki konular görüşülüp, yeni dönem için dernek yönetim kurulu ve diğer organları seçilir. Seçimler gizli oy ve açık sayım ilkesine göre yapılır” dedi.

Haber: Veteriner Hekimler Derneği