Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasının Basın Açıklamasıdır

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasının Basın Açıklamasıdır

Bugün yerel basında yer alan “Yunus Kılıç’ın İkbali ile Üniversitenin İhmalinden ölüm ihtimali doğdu” başlıklı haberin tarafımıza intikalinden sonra Odamız tarafından yapılan ayrıntılı incelemeler, buzağı ishalleri ile alakalı muayene ve tedavileri yapan bölgemizdeki serbest veteriner hekim üyelerimiz ile yaptığımız görüşmeler ve konunun uzmanı akademisyen üyelerimizle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Bölge Veteriner Hekimleri Odamız tarafından kamuoyunda infiali önlemek ve doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde hayvan varlığı bakımından Konya, Erzurum, İzmir’den sonra 4. sırada yer alan Kars ilimiz 620.000 büyükbaş varlığı ile ülkemiz hayvancılığı için çok büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz hayvancılığı için bu kadar büyük önem arz eden bölgemizde hayvan sağlığı ve refahının arttırılması veteriner hekimler eliyle sürdürülen koruyucu hekimlik çalışmalarının devamlılığı ve üreticilerimizin büyükbaş hayvanlarının bakım ve beslenme şartlarını iyileştirmesi ile mümkündür. Bölge Veteriner Hekimleri Odası olarak Kars, Ardahan ve Iğdır illerimizde toplam 510 adet veteriner hekim üyemiz ile sahada aktif olarak yer almaktayız. 156 adet serbest veteriner hekim meslektaşımızın bölgemizde son yıllarda işletmelerde bakteriyel etkenlerden E.coli, viral etkenlerden rotavirus ve coronavirus’lara bağlı gelişen buzağı ishallerini önleyici aşılama protokolleri ile ishale bağlı buzağı kayıplarının büyük ölçüde önüne geçmeyi başarmışlardır. Kafkas Üniversitesi bünyesinde bölge hayvancılığına eğitim, uygulama ve araştırma amacıyla hizmet veren “Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı, Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi” 40 yıllık akademik birikimi ve saygın akademisyen kadrosu ile sadece ilimize değil bölgemize uzun yıllardır başarıyla hizmet vermektedir. Kars’ta buzağı ishallerinin önlenmesi için amacıyla Kars Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Karsta Buzağılar Ölmesin” projesi Tarım, Orman, Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın girişimleriyle Tarım Ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilerek bütçelendirilmiştir. Kafkas Üniversitesi, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü, Serhat Kalkınma Ajansı ve Kars Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen bu proje kapsamında Merkez ilçe dahil 8 ilçe 32 köyde yetiştirici eğitimleri tamamlanmış olup projenin devamında yetiştiricilere ücretsiz septisemi aşısı tedariği ve buzağı ölümlerinin ekonomik analizi yapılması planlanmaktadır. Ayrıca Odamız tarafından geçtiğimiz hafta ülkemizin en önemli hayvan besleme ve beslenme hastalıkları firması uzmanlarından oluşan bir ekip bölgemizde misafir edilerek Kars ve Iğdır’da veteriner hekimlere yönelik ineklerde dölverim sorunları ve buzağı ishallerinin önlenmesi için eğitim çalışmaları düzenlenmiştir. Sözkonusu hayvan besleme ve beslenme hastalıkları firması ile bölgemizde işbirliğimiz bundan sonra sahada yetiştirici odaklı olarak devam edecektir.

Tüm bu bilgiler ışığında kamu, akademisyen, serbest veteriner hekim meslektaşlarımız ülkemizde büyükbaş hayvan varlığı bakımından 4. Sırada yer alan Kars’ta tüm bilgi, tecrübe ve güçleri ile bölgemiz hayvan sağlığı ve halk sağlığı için çalışmalarını kesintisiz bir biçimde sürdürmektedirler. Bölgemizde salgın niteliğinde, teşhis yada tedavi edilemeyen, adı sır gibi saklanan herhangi bir bakteriyel, viral, paraziter hastalık bulunmamakta olup bölgemiz yetiştiricilerinin koruyucu hekimlik çalışmalarına önem vermeleri, karantina tedbirlerine uymalarını, işletmelerinde bulunan tüm hayvanları için gerek kamudan gerek serbest veteriner hekimlerimizden aşılama protokolleri istemeleri ve gerekli tüm aşıları veteriner hekimlerimize yaptırmalarını rica ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Adına
Başkan Ercan ÖDÜL