Sağlığa bütüncül yaklaşım: Tek Sağlık

Bilim ve Ütopya’nın Haziran 2023 sayısında gündem “Tek Sağlık”

Bulaşıcı hastalıklar insanları, hayvanları ve tüm ekosistemi benzer şekilde etkiler ve birçok mikrop birden fazla türü enfekte edebilir. “Tek Sağlık” düşüncesi, insan sağlığının insan, hayvan ve çevre ile karşılıklı ilişkiler çerçevesinde bütüncül bir yaklaşım ve disiplinler arası çalışma ile sağlanacağını savunan bir perspektif olarak karşımıza çıkıyor.


Tanıtım için tıklayınız.

Temin etmek için tıklayınız.