KAMU VETERİNER HEKİMLERİ NE İSTİYOR?

Kamu Veteriner Hekimleri Platformu adına kamuda çeşitli görevlerde bulunan Veteriner Hekimler Dr. Sibel Baş, Dr. Hüseyin Yalçınkaya, Dr. Önder SEHAR, Hasan Biçer ve Alev Nevin Gürünlü yaşanılan mesleki sorunları anlatmak ve bilgi alışverişi yapmak üzere Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN), Tarım Orman İş Sendikası, Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (TARIM ORKAM-SEN) ve Türkiye Tarım Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (TÜRK TARIM ORMAN-SEN)’nı ziyaret ettiler.

Kamu Veteriner Hekimleri Platformu tarafından sendika ziyaretleri hakkında şu açıklama yapıldı; “Platform adına yapmış olduğumuz bu ziyaretler ile ilgili sendika temsilcilerine mesleğin sorunlarını anlatma fırsatı bulduk ve toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde Veteriner Hekimlerin taleplerini ileterek ilgili sendikalardan destek istedik. Kamu Veteriner Hekimlerini samimiyetle ağırlayıp, sorunlar karşısında çözüm önerilerinin takipçisi olacaklarını dile getiren, desteklerini esirgemeyen sendikalarımıza platform adına teşekkürlerimizi sunarız.”

Ziyaret programı şu şekilde gerçekleşti;

20.06.2023 – TOÇ BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Fikret Akdeniz

20.06.2023 – Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Genel Örgütlenme Sekreteri Yusuf Kurt ve Genel Sekreter Hasan Özer

21.06.2023 – KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal ve Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Ahmet Keleş

21.06.2023 tarihinde Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Buyruk

Peki gerçekleşen bu ziyaretlerde Kamu Veteriner Hekimleri ne talep etti? İşte detaylar;

YAŞANAN HAK KAYIPLARI VE SORUNLAR;

 • 5510 sayılı kanuna göre tehlikeli ve riskli sağlık meslek grubunda bulunan veteriner hekimler 1949 yılından beri her yıl için alınan iki aylık fiili hizmet zammı 2008 yılında “Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından sonlandırılmış, diğer meslek gruplarına verilmesine rağmen veteriner hekimler Anayasa karşısında eşit sayılmamışlardır.
 • Veteriner hekimler sağlık hizmetleri sınıfında olmasına rağmen 2018, 2022 ve 2023 yıllarında beşeri ve diş hekimlerine verilen emeklilikte ek ilave haklardan, sağlık çalışanı olan veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmıştır. Bunun sonucunda emekli veteriner hekim maaşlarında en az 9.000 TL kayıp oluşmuştur.
 • Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı karar ile Tarım ve Orman Bakanlığında görev yapan Mühendislerin Özel Hizmet Tazminatları 120 puandan 165 puana çıkarılmış, 135 puan alan Veteriner Hekimlerin özel hizmet puanında ise herhangi bir artış yapılmamıştır.
 • Resmi Gazetede yayımlanan 666 Sayılı KHK ile sağlık hizmetleri sınıfında yer alan uzman tabiplere 200, tabiplere 190 ve diş hekimlerine 185, uzman eczacılara ise 185 puan verilirken Veteriner Hekimlere sadece 165 puan verilmesi ile ayrı bir mağduriyet daha oluşmuştur. 
 • Atanamayan binlerce yeni mezun veteriner hekimin gün geçtikçe umutları kırılmakta, bu sebeple geleceklerini yurt dışında aramaya başlamaktadırlar.
 • Veteriner Hekimler sağlıkta şiddet yasası kapsamında bulunmadığından görevi başında kolayca fiziksel şiddete maruz kalmakta ve hatta katledilmektedir.
 • Veteriner Hekimler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği 5 Yıllık fakülte mezunu oldukları için lisansüstü mezun olarak kabul edilmektedir. 20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 16. Maddesinin (2.) bendinde  “Hazırlık sınıfları hariç, en az beş yıl (on yarıyıl süreli) Lisans eğitimi alanlar yüksek lisans düzeyinde sayılmaktadır” hükmü gereğince Veteriner Hekim öğrenim durumu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Personel Bilgi ve Yönetim Sistemi’ne (PBYS)  “LİSANSÜSTÜ” yerine “LİSANS” ibaresi olarak hatalı girilmektedir.

TALEPLER;

 1. Veteriner hekimlerin sahada her türlü riske, hastalığa ve zorluklara karşı mücadele etmesi ile kazanılan ve 2008 yılında elimizden alınan fiili hizmet zammı, tüm veteriner sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde, her yıl için en az iki ay (60 gün) olmak üzere iade edilmelidir. 
 • Birçok meslektaşımız görevleri sırasında kolayca fiziksel şiddete uğramakta ve hatta bu sebeple katledilmektedir. Bu nedenle veteriner sağlık çalışanları sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmalı ve görevi başında vefat eden meslektaşlarımız görev şehidi olarak kabul edilmelidir. 
 • Veteriner Hekimlerin 4200 olan ek göstergesinin Sağlık Bakanlığında görev yapan Pratisyen ve Uzman Hekimlerin (Tabiplerin) ek göstergesi seviyesine çıkartılması gerekmektedir.
 • Özel Hizmet Tazminatları ile ek ödemeler en az 190 puana çıkartılması gerekmektedir.
 • 666 Sayılı KHK ile sağlık sınıflarına ödenen ek ödemeler veteriner hekimler içinde en az 190 puana çıkartılması gereklidir.
 • 2 Mayıs 2018 tarih ve 30409 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin” bir an önce hayata geçirilerek mesleğimiz için hayati önem taşıyan Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (VUS)  süreci bir an önce başlatılması elzemdir.
 • Emekli veteriner hekimlere 30.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, her ay emekli aylıklarına ilave edilerek ödeme yapılmalıdır. 
 • 1935 yılında imzalanan Cenevre Antlaşması ile güvence altına alınan Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, bünyesinde hayvan sağlığı ile gıda güvenirliğini de kapsayan yeni ve özerk bir teşkilat yapısı ile yeniden kurulmalıdır.
 • Veteriner Hekimlerin öğrenim durumları tüm Tarım ve Orman Bakanlığı sistemlerinde (HİTAP,PBYS vb.) Lisansüstü veya Yüksek Lisans olarak doğru bir şekilde yazılması gerekmektedir.