TÜRKÇE ‘TEK SAĞLIK’ KİTABI OKUYUCULARI İLE BULUŞTU

Disiplinlerarası işbirliği temelinde kaleme alınmış olan ve editörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AK, Dr. Öğr. Üyesi Ayfer PEKER ve Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER’in yaptığı “TEK SAĞLIK – 21. YÜZYILIN KARMAŞIK SAĞLIK SORUNLARIYLA YÜZLEŞMEK” kitabı DUVAR Yayınlarından çıktı. Kapsamlı önsözler ve tanıtım yazılarında vurgulandığı üzere, sağlık alanıyla ilgili ve Türkçe yazılmış özgün bir eser olan “Tek Sağlık– 21. Yüzyılın Karmaşık Sağlık Sorunlarıyla Yüzleşmek” kitabı Şubat 2023’den beri raflardaki yerini alarak okuyucusuyla buluştu.

Editörlerin önsözünde; “İçinde yaşadığımız 21. yüzyıl sürekli artış eğiliminde olan iklimsel afetlerden, yeniçıkan mikrobiyal tehditlere, biyoçeşitliliğin azalması ve türlerin yok olmasından, antimikrobiyal direnç ve ekotoksikolojik sorunlara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi oluşturan “Karmaşık Sağlık Sorunlar” yüzyılı olma özelliğini korumaktadır. Bu kapsamlı sorunlar kümesi, insan, hayvan, çevre (İHÇ)-arayüzündeki “sessiz dinamizm” ve ortaklaşa meydana getirdikleri zararlı etkileri nedeniyle çözümsel yaklaşımlarda yenileşmeyi, sorunlar karşısında yeniden ve güncel düşünmeyi zorunlu kılmıştır. Bu yeni yaklaşım, önemi ve gerekliliği her geçengün daha çok anlaşılan ve paydaşlarınca oldukça kabul gören Tek Sağlık Düşüne Sistemidir.” denilerek Tek Sağlık Düşüncesininönemine ve 21. yüzyıldaki gerekliliğine vurgu yapılıyor. Kitapta Editöryal önsözün hemen öncesinde sırasıyla Dr. Laura KAHN, Prof. Dr. Ferruh DİNÇER, Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ ve Prof. Dr. Burhan DİNÇER ve Prof. Dr. Osman YILMAZ gibi saygın bilim insanlarının ayrı ayrı yazdıkları önsözlere yer verilmiş. Toplam 467 sayfadan oluşan kitapta, yurtiçi ve yurtdışından bilim insanlarının önsözlerinin yer alması bu esere zenginlik, özgünlük ve değer kattığı gibi, içerik olarak kitaba uluslararası özellik kazandırmaktadır. “Tek Sağlık– 21. Yüzyılın Karmaşık Sağlık Sorunlarıyla Yüzleşmek” kitabında birbirinden değerli, alanlarının uzmanı isimlerin yazdığı bölüm yazılarını keyifle okuyabilir ve sizler de bu eserle Tek Sağlık Düşüncesine farklı bir açıdan bakabilirsiniz.

Bu esere https://www.duvaryayinlari.com/urun/kitaplar/tek-saglik-21-yuzyilin-karmasik-saglik-sorunlariyla-yuzlesmek linkinden ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

1. KISIM
Tek Sağlık Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi ve “Tek Refaha” Evrilmesi

1. Bölüm

Tek Sağlık Düşüncesine Giriş: 21. Yüzyılın ‘Karmaşık Sağlık Sorunları’ Onları Hazırlayan Nedenlerle Yüzleşmeden Çözülebilir mi?
Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Taştan

2. Bölüm

Tek Sağlık Düşüncesinin Tarihsel Gelişim Süreci, Önemli Öncüleri Ve Güncel Yansımalar
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Temizyürek, Veteriner Hekim Adnan Serpen

3. Bölüm

İnsan-Hayvan Sağlığı: Tek Refah, Tek Sağlık
Prof. Dr. Dilek Arsoy

2. KISIM
Karmaşık Sağlık Sorunları-1: Mikrobiyal Tehditler ve Moleküler Tanı Yöntemleri

4. Bölüm

Yeniçıkan Zoonotik Stafilokokların Epidemiyolojisi Ve Toplum Sağlığı Yönünden Önemi
Prof. Dr. Oktay Keskin

5. Bölüm

Zoonotik Aeromonaslar: Yeni Bir Tehdit Mi?
Prof. Dr. Belgin Erdem

6. Bölüm

Yeniçıkan Viral Zoonozlar: Türkiye’nin Yeni Arboviral Sorunu
Prof. Dr. Aykut Özkul

7. Bölüm

Tek Sağlık Penceresinden Küresel Antimikrobiyal Direnç Ve Yansımaları
Doç. Dr. Seyda Cengiz

8. Bölüm

İklim Değişikliği, Yaban Hayatı Kaynaklı Zoonotik Enfeksiyonlar Ve İnfluenza A Virüsleri
M. Ekin Azbazdar, Mert Dikmenoğulları, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ahsen Koçer

9. Bölüm

21. Yüzyılda İnsan Hareketliliği Ve Enfeksiyon Hastalık Riskleri
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Küçük Biçer

10. Bölüm

Gıda Güvenliği Ve Yeniçıkan Patojenler Sorusuna Güncel Yaklaşımlar
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çakmak, Doç. Dr. Ulaş Acaröz

11. Bölüm

Zoonotik Biyotehlikeler Ve Biyoterörizm: Biyogüvenlik Ve Biyoemniyetin Önemi
Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Akyıldız, Dr. Öğr. Üyesi Salar Zarrahi Ahrabi, Prof. Dr. Ayşen Gargılı Keleş

12. Bölüm

Yeniçıkan Enfeksiyonlar Sürveyansı Ve Moleküler Tanı Yöntemlerinin Önemi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Uzuner, Prof. Dr. Aynur Karadenizli

13. Bölüm

Yeniçıkan Zoonotik Enfeksiyonların Epigenetik Tanı Yöntemleri
Doç. Dr. Nüket Bilgen

3. KISIM
Karmaşık Sağlık Sorunları-2 Mikrobik Olmayan Tehditler

14. Bölüm

Endokrin Bozucu Kimyasalların Sağlık Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Ayhan Filazi, Doç. Dr. Begüm Yurdakök Dikmen, Prof. Dr. Kadriye Yurdakök

15. Bölüm

Obezojenler, Obezite Ve Diyabetik Ayak Yaralarının Bakımı
Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Peker

16. Bölüm

Sağlık Hizmetlerinde Güncel Biyomedikal Teknolojiler Ve Uygulama Örnekleri
Öğr. Gör. Dr. Levent Aydın

17. Bölüm

İnsan-Hayvan Bağı: Evcil Hayvanlarla Etkileşimin Sosyal Yararları Ve Olası Riskleri
Dr. Gürbüz Ertürk, Dr. Gülay Ertürk

4. KISIM
Karmaşık Sağlık Sorunları-3 Ekolojik Ve İklimsel Tehditler

18. Bölüm

Biyoçeşitlilik Kaybı Ve Çevresel Stresörlerin İnsan Sağlığına Etkileri
Veteriner Hekim Burcu Çevreli, Dr. Öğr. Üyesi Arzu Temizyürek

19. Bölüm

Ekolojik Bozulmalar Ve Çevresel Kirleticilerin Sağlık Üzerine Etkileri
Dr. Öğr. Üyesi Demet Arslanbaş

20. Bölüm

İklimsel Afetler Ve Aşırı Hava Olaylarının Sağlık Etkileri
Dr. Simge Çankaya

21. Bölüm

Rekreasyon Alanlarında Zoonotik Riskler Ve Turizm Güvenliği
Dr. Fidel Toker

5. KISIM
Karmaşık Sağlık Sorunlarına Bütüncül Çözüm: Tek Sağlık Eğitimi

22. Bölüm

Tek Sağlık Eğitimi; Sağlık Mesleklerinde Bütüncül Paradigma Gelişimi
Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Taştan, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Küçük Biçer

Bu esere https://www.duvaryayinlari.com/urun/kitaplar/tek-saglik-21-yuzyilin-karmasik-saglik-sorunlariyla-yuzlesmek linkinden ulaşabilirsiniz.