Manda İyi Beslendiğinde “Dana Eti” Kadar Değerli

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve İstanbul Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülen Bolu’da yetiştirilen Anadolu Mandalarına yönelik projede sona gelindi. Bir çok ilimizde kısıtlı sayıda yetiştirilen ve gen kaynağı olduğu için de devlet tarafından korunan “Anadolu Mandası” için yapılan projede, proje yürütücüsü Veteriner Hekim Dr. Adem TURAN “Sürü dışı edilen malaklar ve verimi düşük yaşlı dişiler için yoğun besi programı uygulanırsa et kalitesinin arttığını ortaya koyduk. Bugüne kadar kaymak, yoğurt gibi katma değeri yüksek ürünler elde etmek için yetiştirilen mandalara, 3 – 4 aylık kısa bir besi programı uygulanırsa; kırmızı et üretimine ve dolayısıyla değerli yetiştiricilerimize ekonomik olarak katkı sağlayacaktır.” dedi. Ayrıca TURAN, bölge üniversitesinin bölge kalkınma hedefleri doğrultusunda ve potansiyellerine yönelik projeler üretmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışmaya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Leave a Reply