28 EYLÜL DÜNYA KUDUZ GÜNÜ

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 28 Eylül Dünya Kuduz Günü Açıklaması

Kuduz, insanlar dahil, memelilerin merkezi sinir sistemini etkileyen önemli  viral bir hastalıktır. Kuduz Hastalığı özellikle memeli hayvanlar başta olmak üzere neredeyse hayvan türlerinin çoğunda görülür ve insanlara da bulaşır. Bulaşma ağırlıklı olarak kuduz hayvanın ısırması ile olur. Mevcut yaralara enfekte salyanın bulaşması, tırmalama gibi mekanik ya da gıda yoluyla bulaşabildiği de bildirilmiştir. Semptomlar ortaya çıktıktan sonra, hastalık hem hayvanlar hem de insanlar için ölümcüldür. Kuduz hala yaygın bir küresel tehdittir. Dünya nüfusunun yarısı endemik bir bölgede yaşamaktadır ve ölümlerin% 80’inden fazlası, sağlık eğitimi kampanyalarına ve ısırık sonrası  profilaksinin sınırlı veya mevcut olmadığı kırsal alanlarda meydana gelmektedir. Afrika ve Asya, dünyanın ölümcül vakalarının % 95’inden fazlasıyla insan ölüm riski en yüksek olan alanlardır. Aynı zamanda  bu bölgeler köpek kuduzunun en az kontrol edildiği bölgelerdir. 

Her on dakikada dünyanın bir yerinde, biri kuduz nedeniyle hayatını kaybetmekte ve bu durum günümüzün acı gerçeği olmaya devam etmektedir. Her yıl kuduzdan yaklaşık  60000 – 70000 kişi ölmekte olup, bu ölümlerin çoğunu, gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklar oluşturmaktadır. İnsan vakalarının yüzde doksandan çoğu kuduz enfekte köpeklerin ısırması sonucuyla oluşmaktadır. Her yıl 28 Eylülde düzenlenen Dünya Kuduz Günü, 2007 yılında insanlara, kuduz hastalığının önlenmesi konusunda farkındalığın arttırılması için ortak hareket etme imkânını sunan ve Kuduzla Mücadele Küresel Birliği tarafından başlatılan bir gündür. 28 Eylül’de, uluslararası toplum, kuduza karşı mücadeleyi desteklemek için bir araya gelmektedir.  Bu amaca yönelik Dünya Kuduz Günü, eylem ve farkındalık yaratma günü ortaya çıkmaktadır.  Bu harekete katılmak için küresel çapta birçok aktivite yapılmaktadır. 

2030 yılına kadar köpek kaynaklı kuduz insan ölümlerini sona erdirmek için Küresel Stratejik Plan; 2015 yılında yapılan küresel bir eylem çağrısına yanıt olarak, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Kuduz Kontrolü için Küresel İttifak (GARC) tarafından geliştirilmiştir.Tarım ve Orman Bakanlığı da, kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla, her yıl yeniden hazırlanan Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı çerçevesinde, kedi ve köpekler için ülkesel aşılama programı uygulamaktadır. Aşılamalar, her yıl Mart ve Nisan aylarında kampanya şeklinde sahipli kedi ve köpekler İl/İlçe Müdürlüklerimizce aşılanmakta ayrıca sahipsiz kedi ve köpeklerin aşılanması için yerel yönetimlere de aşı desteği sağlanmaktadır. 2020 yılında 539.756 adet kedi ve köpek kuduza karşı aşılanmıştır.

Mücadeleye katkı sağlamak üzere ülke genelinde mihrak yönetimi, mihrak araştırması, karantina, temizlik ve dezenfeksiyon, biyogüvenlik uygulamaları, hastalık hakkında farkındalık oluşturulması, yetiştiricinin ve hayvan sahiplerinin bilgilendirmesi ve paydaşlar arası işbirliği geliştirilmesi amacıyla eğitimler gerçekleştirilmektedir. Bu yapılan çalışmalar Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı ile paylaşılmaktadır. 

Kaynak

https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Haber/374/28-Eylul-Dunya-Kuduz-Gunu?s=08

Leave a Reply