Adil Kentler Derneği Hayvan Hakları İzmir Yerel Eylem Planı Diyalog Toplantısı Daveti

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programının desteklediği, Adil Kentler Derneği’nin
yürüttüğü “Hayvan Hakları için Harekete Geçiyoruz” projemiz çerçevesinde “Diyalog
Toplantısı” yapılması planlanmıştır. Bu amaçla 26 Ekim 2021 Salı günü, Alsancak
Tarihi Havagazı Fabrikasında “Hayvan Hakları İzmir Yerel Eylem Planı Diyalog
Toplantısı’’ yapılacaktır. Hayvan Hakları İzmir Yerel Eylem Planı Diyalog Toplantısı’na
toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat etmek kaydıyla kurumunuzdan konuyla ilgili iki
kişinin katkı koymasını rica ediyoruz.
Kayıt için 22 Ekim 2021 Cuma saat 17.00’a kadar aşağıdaki linkte belirtilen
başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Herhangi bir sorunuz olması halinde
adilkentler@gmail.com ve 0542 436 18 81 no’lu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla.

ADİL KENTLER DERNEĞİ

Katılım Formu : https://l24.im/o3a

Toplantı Programı
09.00-10.00: Kayıt
10.00-10.30: Açılış Konuşmaları
10.30-10.45: Diyalog Toplantısı Nedir?
10.45-11.00: Kahve Molası
11.00-12.00: Hayvan Hakları, Uluslararası ve Ulusal Mevzuatta Mevcut Durum
Analizi, Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Bakış
12.00-13.00: Öğle Yemeği
13.00-14.00: Atölye Çalışmaları
14.00-14.15: Kahve Molası
14.15-15.15: Atölye Çalışmaları
15.15-15.30: Kahve Molası
15.30-17.00: Grup sunumlarının gerçekleştirilmesi
17.00-17.30: Genel Değerlendirme & Kapanış

Diyalog Toplantısının Yöntemi
Diyalog Toplantısı iki bölümden oluşacaktır. Sabah gerçekleşecek olan Birinci
Bölümde öncelikle “Diyalog Toplantısı Nedir?” sunumu gerçekleşecektir. Sonrasında
alanında uzman kişilerin “Hayvan Hakları, Uluslararası ve Ulusal Mevzuatta Mevcut
Durum Analizi, Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Bakış” sunumu gerçekleşecektir.
Öğleden sonraki oturumda yerel eylem planının hazırlanmasına katkı koyacak
atölye masaları çalışmasına geçilecektir. Atölye Çalışmaları için katılımcılar sekiz ayrı
gruba ayrılacaktır. Atölye Çalışmalarının konuları aşağıdaki şekilde sıralanmış olup
masalardaki katılımcıların eşit olabilmesi için yukarıda paylaşılan google form’da katkı
koyabileceğiniz masa tercihlerinizi önceden yapmanızı rica ediyoruz.

Atölye Masası ve Konu
Atölye Masası 1
– Hukuki Alt Yapının Hazırlanmasında İhtiyaç Duyulan Temel Eksiklikler
Atölye Masası 2 – Hayvanların Refahını Temel Alarak Barınma Çözümleri
Atölye Masası 3 – Sahipsiz Hayvanların Refahının Artırılması
Atölye Masası 4 – Alanda Çalışan Tüm Kurumlar Arasında İşbirliği, Eş Güdüm ve Koordinasyonun Sağlanması
Atölye Masası 5 – Kamuoyunda Hayvan Hakları Bağlamında Hak Temelli Bir Bakış Açısının Yerleşmesi
Atölye Masası 6 – Ev/Bahçelerde Beslenen Hayvanlara İlişkin Konuların Netleştirilmesi
Atölye Masası 7 – Geçici Bakım Evlerinin Doğru Standardizasyonu
Atölye Masası 8 – Afet Durumlarında Hayvanlara Yönelik Çalışmaların Güncellenmesi