Serbest Veteriner Hekimler Derneği Tarafından TVHB Merkez Konseyi Başkan Adaylarına ve Veteriner Hekimlere Açık Mektup

Türk Veteriner Hekimler Birliği Büyük Kongresi 6-7 Kasım 2021 tarihinde yapılacaktır. Merkez Konsey Yönetimine aday olacak meslektaşlarımıza çok büyük görevler düşmektedir.

Mesleğimiz hiç bir dönemde olmadığı kadar kuşatma altındadır. Meslektaş çaresiz, halk sağlığı tehlikededir.

  1. Uygulanamadığı ve güvenlikli olmadığı güncel olaylardan da kanıtlanmış olan E-reçete sistemi ile meslektaşlar ve tedavi ettikleri hayvanlar 4 yıldır zor durumda bırakılmıştır. Serbest veteriner hekimler, yüksek para cezaları altında ezilirken bir yandan da suç işlemeye zorlanmış ve mesleğini icra edemez hale gelmiştir.
  2. Veteriner hekim dışındaki kişilerin kullanımına açılan bu sistem ile veteriner hekim kontrolü ve gözetimi dışında satılan hayvan sağlığı ilaçları (hayvan pazarları, bakkallar, petshoplar, sanal marketlerde) halk sağlığını tehdit eder duruma gelmiştir.
  3. Veteriner hekimler dışındaki yetkisiz ve bilgisiz kişilere suni tohumlama faaliyetleri emanet edilmiş, ıslah çalışmaları başarısız olmuş, ülke kaynakları heba edilmiştir.
  4. Gıda işletmelerinde çalışan meslektaşlarımız işverenlerin insafına bırakılmış, mesleki sorumlulukları dışındaki talepler yüzünden mesleklerini yapamaz hale gelmiştir.
  5. Dünyanın her yerinde veteriner hekim yetkisinde olan alanlar diğer meslek gruplarına verilerek hak kayıpları yaşanmış, halk sağlığı tehlikeye atılmıştır.
  6. Veteriner fakülte sayılarının her geçen gün artması engellenememiştir. Diğer meslek gruplarının fakültelerinin niteliğini artıracak başarı sırasının ve taban puanlarının iyileştirilmesi sağlanmışken veteriner hekimlikte bu yapılamamıştır.
  7. Yıllardan beri kangrenleşen yıpranma payı, özlük hakları, ek gösterge gibi sorunların çözümünde bir arpa boyu yol gidilememiştir.
  8. Veteriner hekimlere uygulanan şiddet olaylarında artış olmasına rağmen Sağlıkta Şiddet Yasasına dahil edilmeme adaletsizliğine karşı boyun eğilmiştir.
  9. Birçok mesleğe ara eleman eğitimi verdiği iddia edilen, uzaktan eğitim veren bölümler YÖK tarafından geçtiğimiz yıl kapatılırken “Laborant ve Veteriner Sağlık” bölümleri halen binlerce mezun vermektedir. Veteriner ön adını kullanan bu kişilerin sahada veteriner hekimmişçesine müdahaleler yaparak suç işlemeleri engellenememiştir.
  10. Avukatlar, eczacılar, diş hekimleri, doktorlar, mali müşavirler belediye ruhsatı almazken; yıllardan beri veteriner hekimlerin belediye ruhsatı almak zorunda kalması çözümlenememiştir.

Daha birçok sorunumuz hiç çözümlenmeden büyümeye devam etmektedir.

Serbest Veteriner Hekimler Derneği olarak;

•HAKLARIMIZI SAVUNACAK,

•UĞRADIĞIMIZ ADALETSİZLİĞE SES YÜKSELTEBİLECEK,

•SİYASET ÜSTÜ DAVRANACAK,

•MESLEK ÖRGÜTLERİNİ SİYASETE ATLAMA TAŞI OLARAK KULLANMAYACAK,

•VETERİNER HEKİMLİK MESLEĞİNİN İCRASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN HALK SAĞLIĞI TEHDİDİ OLDUĞU BİLİNCİNDE OLACAK,

•ŞEFFAF, KATILIMCU VE DEMOKRATİK BİR ANLAYIŞI SAĞLAYACAK BİR MERKEZ KONSEY YÖNETİMİNİ BU MESLEĞİN HAK ETTİĞİNE İNANMAKTAYIZ.

Tüm bunlar ışığında merkez konsey yönetimine talip meslektaşlarımızın meslek adına yapacakları projeleri öğrenmek için sabırsızlanmaktayız.

40.000 veteriner hekim adına oy verecek büyük kongre delegelerimizin bu sorunların çözümünde inisiyatif alacaklarına ve mesleğin geleceğine umut olacaklarına inanıyoruz.

TÜM ADAYLARA AÇIK MEKTUBUMUZDUR.

Tüm bu sorunları çözebilecek kudret, kararlılık ve deneyim bu mesleğin hafızasında mevcuttur. Yeter ki birlik içinde aynı hedefe bakalım.

Serbest Veteriner Hekimleri Derneği