YİNE DIŞLANIYORUZ…

Meclis sağlıkçıların özlük haklarında iyileştirme yapılmasına karar verdi. İki hekimlik dalına maaş iyileştirmesi yapıp veteriner hekimleri yine dışladı. 6343 ve 657 sayılı kanunları bu devletin meclisi onayladı. Bize hekimlik vasfını kanunla meclis verdi. Keza sağlık hizmetleri sınıfında olduğumuzu da mecliste tescil etti. Şimdi aynı devletin meclisi tarafından hekimlik vasfımız görmezden gelinip sağlık sınıfından dışlanıyoruz. Bu durum bir hükumet politikası haline gelmiştir. 2008 yılına kadar meslektaşlarıma verilen ve salgın hastalıklardaki önemli görevleri nedeniyle hak görülen fiili hizmet zammının alınmasıyla başlayan bu süreç giderek artan dozda devam etmektedir. Çok yakın zamanda kullanıma girecek olan Turkovac aşısı bile bir veteriner hekim tarafından geliştirilmiştir. Böyle çaresiz kalındığı durumlarda dahi veteriner hekimlerin salgın hastalıklardaki kurtarıcı rolü hala anlaşılamamıştır. Bizlerin sağlık çalışanı ve birer hekim olduğunu kanıtlamak için daha ne yapmak gerekir bilmiyoruz ama siyasilerin, vekillerin kör ve sağır olduğu net olarak ortadadır.

Tüm siyasi partilere sesleniyoruz; sağlık sınıfındaki yerimizi ve özlük haklarımızı geri istiyoruz.

Sinan OKÇUOĞLU
Belediye Veteriner Hekimler Derneği Başkanı