Neden Özerk yapılı Veteriner Teşkilatına ihtiyaç var?

Neden Özerk yapılı Veteriner Teşkilatına ihtiyaç var?
Son yıllarda ki gelişmeler Hayvan sağlığını korumadan, toplum sağlığının korunamayacağı gerçeğini açıkça ortaya koymuştur. Dünyanın her yerinde veteriner hekimlik koruyucu hekimliğin öncü mevziisidir. Veteriner hekimlerin mesleklerini toplum yararına icra edebilmesi; diğer etkilere açık kalmadan, salt mesleki kurallar içerisinde yapılması ile mümkündür.

Mevcut durum nedir?
1984 yılında Tarım Bakanlığı’nda yapılan reorganizasyon ile “Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü” kapatılmış, 3285 sayılı “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu”, 5996 sayılı kanunun çıkarılması ile yok edilmiş ve meslek dönüşü olmayan bir yola sokulmuştur. Veteriner hekimlik, hekim olmayan diğer meslekler ile bir tutulmuş ve mesleğimiz hiç hak etmediği bir noktaya getirilmiştir.
Sonuç olarak meslek 37 yıldır kan kaybetmeye devam etmektedir. Gelinen noktada ise toplum sağlığı için çalışan ama sağlık sınıfından sayılmayan bir meslek olduğumuzdur.

Yapılması gerekenler nelerdir?
Tüm meslek örgütlerimizle, Özerk yapılı Veteriner teşkilatlanmasının bir gereklilik olduğu sürekli gündemde tutmalıdır. Talebimizin ne kadar haklı olduğunu gösteren ülkemizinde taraf olduğu, TBMM tarafından da onaylanan “Uluslararası Cenevre Veteriner Hekimliği Anlaşması” orada duruyor.

Cenevre Antlaşmasının 3. maddesinin 1. fıkrasında da yazıldığı gibi; Veteriner Hekimlik hizmetleri özerk bir şekilde devletin en üst makamına bağlı, Veteriner Hekim yöneticiler tarafından idare edilmelidir. Çünkü salgın hastalıklar uluslararası bir sorundur ve dolayısıyla insanlığın geleceğini ilgilendiren kararların mesleki kurallar içerisinde alınması bir zorunluktur. Koruyucu hekimliğin birinci basamağının veteriner hekimler olduğu tüm dünyada kabul gören bir gerçektir. Bu yüzden mesleki özerklik Veteriner Hekimlik için vazgeçilmezdir.

Özerk yapılı bir Veteriner Hekim Teşkilatlanması kurulması toplum sağlığının tesisi için olmazsa olmazdır.
Bu yapılmadığı sürece üreticinin korunması, hayvancılık ile ilgili sorunların da giderilmesi mümkün değildir.

Veteriner Hekim yetkilerini kullanan bir bakanlık değil, Veteriner Hekimlerin yetkilerini kullanabildiği özerk bir teşkilatlanmanın ivedilikle savunulması mesleğimiz ve toplum sağlığı için elzemdir.